Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022

TPHCM xây dựng các mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt “Chương trình khuyến nông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025”

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt “Chương trình khuyến nông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025”.

Theo đó, TPHCM xây dựng các mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; nông nghiệp hữu cơ; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Mô hình theo nhu cầu của thị trường và định hướng phát triển của địa phương nhằm phát triển các sản phẩm đặc trưng, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP của TP. Mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, tổ chức tập huấn cho 100% nông dân, tương đương với hơn 40.000 lượt về các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng sản xuất. Dạy nghề cho 13% lao động nông thôn cần đào tạo trên địa bàn TP, tương đương hơn 1.100 lao động, góp phần vào mục tiêu lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 90%, tập trung vào các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đem lại chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Mặt khác, tổ chức các sự kiện tuyên truyền các chính sách về khuyến nông, liên kết hợp tác, trao đổi chuyên môn kỹ thuật (hội thảo, hội chợ triển lãm, tham quan, học tập trong và ngoài nước) nhằm nâng cao nhận thức và phát huy hiệu quả hoạt động khuyến nông.

Bên cạnh đó, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về xây dựng thương hiệu, kỹ năng tổ chức, quản lý, sản xuất trong nông nghiệp. Ngoài ra, thực hiện các đề án hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao vai trò, hoạt động của nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo