Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo

Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 28/12, Thành ủy Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Nhiều mô hình, giải pháp đã được thực hiện hiệu quả

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Minh Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức cho biết, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác tuyên giáo. Nhiều mô hình, giải pháp đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, có giải pháp thực hiện hiệu quả việc tuyên dương, nhân rộng các gương tiêu biểu tích cực tham gia góp sức xây dựng TP Thủ Đức; Giải pháp kết hợp hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ và giáo dục lịch sử truyền thống; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội; Giải pháp trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các gương tiêu biểu; những hoạt động tích cực, có giá trị nhân văn gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Giải pháp trong công tác giáo dục lịch sử truyền thống địa phương; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Thủ Đức. Cùng với đó là mô hình Sổ tay điện tử “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải pháp trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức; Giải pháp phát huy tốt vai trò của Ban Tuyên giáo trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng và định hướng thông tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Riêng về giải pháp trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức, đồng chí Hoàng Thị Minh Ngọc cho biết, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, hội - đoàn thể đã quan tâm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị; tổ chức nhiều hoạt động cụ thể với hình thức phong phú, sinh động để giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, thành phần, lực lượng khác nhau để tạo sự lan tỏa và thấm sâu tinh thần của Bác trong đời sống hàng ngày, góp phần hình thành “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP Thủ Đức. Tính đến nay trên địa bàn TP Thủ Đức đã có hơn 190 cơ quan, đơn vị, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trường học, doanh nghiệp ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Hồng Sơn và đồng chí Nguyễn Phước Hưng trao Giấy khen tặng các đơn vị Đồng chí Lê Hồng Sơn và đồng chí Nguyễn Phước Hưng trao Giấy khen tặng các đơn vị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng yêu cầu năm 2023, cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện tốt 6 nội dung, trong đó có Kết luận số 01-KL/TU của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung triển khai những nội dung mới đã và đang được hình thành như: xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn và phát huy đặc trưng văn hóa của TP Thủ Đức; chuyên trang điện tử “TP Thủ Đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sổ tay điện tử “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… cần được tập trung triển khai thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó là tăng cường nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội trong Nhân dân để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân; kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin liên quan trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn như Dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 3 trên địa bàn TP Thủ Đức. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp của TP Thủ Đức đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Bám sát thực tiễn cơ sở, nâng cao khả năng dự báo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành tuyên giáo TP Thủ Đức đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, ngành tuyên giáo TP Thủ Đức đã có những đóng góp quan trọng cho những kết quả của ngành tuyên giáo TPHCM năm 2022. Đây là nỗ lực của đội ngũ làm công tác tuyên giáo TP Thủ Đức và sự quan tâm của Thường trực Thành ủy Thủ Đức. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức đã nhạy bén, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và cấp ủy trực thuộc phải quyết tâm cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc. Đồng thời, bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn, không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng; giữ gìn, phát huy những điểm đã xây dựng được, tổ chức nhiều hoạt động phong phú để không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành và đi vào đời sống thực tiễn của người dân; là nơi để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự soi, tự sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình phải được tiếp tục đầu tư lan tỏa trong cộng đồng và trở thành động lực phấn đấu trong toàn hệ thống. Tiếp tục tập trung các nhiệm vụ quan trọng, trong đó có, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội…

Dịp này, 37 tập thể và 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên giáo năm 2022 được nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo