Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Chuẩn bị đội ngũ nhân sự chất lượng, đủ sức vận hành, điều hành công việc của TP Thủ Đức trên từng lĩnh vực

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 11/7, Thành ủy Thủ Đức tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai;…

Thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, sát tình hình thực tiễn

Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, hội nghị lần thứ 24 mở rộng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động Nhân dân 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ TPHCM về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu khai mạc hội nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, sát tình hình thực tiễn gắn với chủ đề năm 2024 của Thành ủy TPHCM về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Qua rà soát hệ thống 38 chỉ tiêu năm 2024 đề ra, có 15/38 chỉ tiêu đạt tỷ lệ trên 50%; 15/38 chỉ tiêu chưa đến hạn đánh giá; 8/38 chỉ tiêu chưa đạt tỷ lệ 50% (gồm lĩnh vực xây dựng Đảng 1 chỉ tiêu; kinh tế - ngân sách 3 chỉ tiêu; Đô thị 2 chỉ tiêu; Quốc phòng an ninh 2 chỉ tiêu). Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá tình hình chung thì Đảng bộ TP Thủ Đức xác định sẽ đảm bảo tiến độ và khả năng hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu năm 2024 đề ra. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác vận động Nhân dân gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành ủy TPHCM về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức cũng đã chỉ đạo thành lập các Tiểu ban, tổ giúp việc các Tiểu ban, dự thảo kế hoạch và định hướng một số nội dung xây dựng văn kiện chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy Thủ Đức tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2024 đảm bảo yêu cầu đề ra; Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi, làm việc chuyên đề, đi khảo sát trực tiếp tại cơ sở để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc.

Các đại biểu tham dự hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng thời, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, TP Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành việc thành lập các đơn vị mới, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tên gọi và nhân sự các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy, HĐND TP, UBND TP theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; hoàn thành công tác sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương, công tác tôn vinh, tri ân người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố được thực hiện trang trọng, chu đáo; tích cực chỉ đạo rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự Đại hội cấp cơ sở và TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong 6 tháng đầu năm đảm bảo theo quy trình, quy định và tiến độ đề ra.

Xem lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để có giải pháp hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức với những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2024. Toàn hệ thống chính trị Thủ Đức đã tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết để nỗ lực đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, điểm nổi bật của Thành ủy Thủ Đức là tính chấp hành, tính chủ động trong triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của cấp trên một cách kịp thời, bài bản, có chương trình, có kế hoạch, có hành động, có phân công bố trí. Thủ Đức đã tập trung thực hiện công tác lập quy hoạch; triển khai khởi động nhiều công trình, dự án trọng điểm; thành lập nhiều tổ chức mới theo tinh thần Nghị quyết 98…

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức đã quan tâm đến hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần người dân. Huy động tổ chức các phong trào văn hóa nghệ thuật truyền thống gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, được nhiều người dân và du khách gần xa ghi nhận và đánh giá cao. TP Thủ Đức còn có sáng tạo như phát động cao điểm thi đua 500 ngày; thi đua chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; không gian văn hóa Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Dân vận khéo”,…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chuẩn bị cho năm 2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu TP Thủ Đức rà soát bộ chỉ tiêu, đối chiếu các nghị quyết, xem lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra để có giải pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó, cần tập trung xử lý có hiệu quả các tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao TPHCM; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động quản lý xã hội để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đề cập đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị TP Thủ Đức phải đầu tư mạnh mẽ cho nội dung văn kiện, đây là nhiệm kỳ đầu tiên nên văn kiện phải mang tính đặc thù, sâu sắc và có tính đột phá. Cùng với đó, chuẩn bị đội ngũ nhân sự chất lượng, đội ngũ xứng đáng, đủ sức vận hành, điều hành công việc của TP Thủ Đức trên từng lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý cán bộ, đảng viên TP Thủ Đức nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định 144 về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; phát huy mạnh mẽ công tác truyền thông để lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như mạnh dạn nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế để người dân chia sẻ, chung tay khắc phục.

Nói về vấn đề ngập nước tại Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết điều này còn liên quan tới tinh thần trách nhiệm, bàn giao, phân công, phân cấp mà Thủ Đức có đề xuất được phân cấp mạnh hơn để chủ động, trong đó có giao vốn để triển khai thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng đề xuất này cần phải đúng, đề xuất để được làm. “TPHCM là 1 trong 10 TP bị ảnh hưởng nặng nhất do biến đổi khí hậu trên thế giới, trước mắt phải chủ động khắc phục đến mức tối đa có thể trong khả năng, điều kiện và theo sự quyết tâm cao nhất để hạn chế thấp nhất những thiệt hại của người dân, những khó khăn, ảnh hưởng. Trước mắt TPHCM sẽ tổ chức lắng nghe, hội thảo, trao đổi, tìm ra nguyên nhân giải pháp, trong đó có giải pháp nạo vét những tuyến kênh, lắp cống để lưu thông, rà soát hệ thống thoát nước, thậm chí xây hồ điều tiết. Thành ủy sẽ bàn để tính toán có ưu tiên đầu tư để giải quyết vấn đề này”- đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ niềm tin TP Thủ Đức tiếp tục đoàn kết hơn, tạo ra điểm nhấn để nhiều nơi học tập, lan tỏa và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo