Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung và đại diện Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao Giấy khen tặng các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/12, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Nguyễn Thị Kim Dung.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP Phạm Văn Linh đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2022, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến. Cấp ủy cơ sở và các đoàn thể đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Đáng chú ý, sinh hoạt định kỳ của chi bộ có nội dung thảo luận, bàn bạc các giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tiếp xúc với công dân. Cùng với cụ thể hóa các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức vào nội quy, quy chế làm việc, quy chế sử dụng tài chính tại cơ quan, đơn vị, các đơn vị đã công khai các quy chế về trách nhiệm công vụ, về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra việc thực hiện. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Nguyễn Thị Kim Dung lưu ý, năm 2023 là năm tạo tiền đề thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quyết tâm, nỗ lực, tăng tốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP lần thứ III, là cơ sở sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ, đúc kết, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023.

Để thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị từng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền trong triển khai, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của TP là "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội". Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Cùng với đó là lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, các tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục những biểu hiện dân chủ hình thức; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trước đó.

Dịp này, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP đã tặng Giấy khen cho 24 tập thể đã có thành tích “Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022”.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo