Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Quán triệt, triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Cách Mạng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 3/11, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Cách Mạng; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận; Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Ma Xuân Việt; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Nam; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Phan Thanh Tân.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Lê Kim Tuyền cho biết: Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp thu, quán triệt và chấp hành nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp. Tập trung lãnh đạo công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 chặt chẽ, sâu sát, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Chủ động triển khai tổ chức thực hiện khẩn trương bằng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa quy trình công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự. Thành lập tổ công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác cán bộ; chỉ đạo sát hợp tình hình, điều kiện, đặc điểm của Đảng bộ Khối.

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp Khối và công tác tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện cấp trên được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, các công chức, viên chức, người lao động trong Khối tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện cấp mình và cấp trên.

Về công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo chặt chẽ; đảm bảo phát huy tốt dân chủ nội bộ, có 5 Đảng bộ, chi bộ cơ sở có giới thiệu đề cử thêm nhân sự ứng cử Ban Chấp hành tại đại hội, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong đại hội. Cấp ủy cơ sở thực hiện đúng quy trình các bước nhân sự trước khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông qua và trình đại hội. Kết quả bầu cử Đảng ủy khối và cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đa số đều đảm bảo phương án do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt; đảm bảo đổi mới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Cách Mạng đánh giá trong tình hình còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đến mọi hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội, song Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng đảm bảo đầy đủ yêu cầu, nội dung của cấp trên, thực hiện hiệu quả, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Võ Ngọc Quốc Thuận tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Cách Mạng lưu ý Đảng ủy Khối cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI vào cuộc sống; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước mắt tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Cùng với đó, tập trung thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo điều kiện cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường, khẳng định uy tín trong đảng bộ, chi bộ nhằm kịp thời cung cấp nguồn cán bộ dồi dào, vừa hồng vừa chuyên cho đảng bộ. Quá trình chuẩn bị phương án nhân sự của một số cơ sở Đảng chưa đảm bảo yêu cầu, quy định về độ tuổi, về tiêu chuẩn chính trị và cơ cấu, phải thực hiện bổ sung quy trình giới thiệu.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát và hỗ trợ các đơn vị chưa tổ chức đại hội vòng 2 bầu nhân sự cấp ủy sớm ổn định nhân lực và đi vào hoạt động.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP khen thưởng 102 tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và đóng góp tích cực Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; có thành tích tham mưu và phục vụ tốt công tác; tham gia hỗ trợ, đóng góp tích cực công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo