Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024

Phát động Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc

Gần 100 đoàn viên tham gia tại điểm thi tập trung

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/10, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức điểm thi tập trung và phát động Cuộc thi trực tuyến, chủ đề “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” do Tổng Liên đoàn tổ chức. Hội thi thu hút gần 500 đoàn viên tại các công đoàn cơ sở tham gia.

Hội thi góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động cùng tham gia tuyên truyền việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Thông qua cuộc thi, hình thành một phong trào rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước học tập, tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước qua các thời kỳ, góp phần giáo dục, củng cố tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; từ đó phát huy những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp, khơi dậy và lan tỏa trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ khát vọng lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về giá trị lịch sử truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa, những yếu tố làm nên sức sống mãnh liệt đưa đất nước ta đứng vững và vượt qua những thử thách hiểm nghèo, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Phát huy những giá trị truyền thống đó, ngày nay đất nước ta có vị thế, tiền đồ sáng lạn chưa từng có dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tôn vinh, biểu dương vai trò của người lao động, giai cấp công nhân trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua việc phát động cuộc thi trực tuyến, các công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục triển khai xuống cho toàn thể đoàn viên, người lao động tại đơn vị tham gia và lan tỏa cuộc thi.

Hội thi trực tuyến diễn ra từ ngày 10/10 đến 10/11/2023. Mời đoàn viên Công đoàn và người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục tham gia và bấm vào đường link tại đây.

Thảo Quyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo