Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một hình ảnh cụ thể nhất, minh chứng cho những giá trị văn hóa tốt đẹp của Hồ Chí Minh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Lê Thị Hồng Nga chúc mừng các tập thể được tuyên dương học tập và làm theo Bác năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - Với tinh thần chủ động, đổi mới, gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình; chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng hướng đến xây dựng mỗi đảng bộ, chi bộ là một không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu nhỏ, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã có một số giải pháp, cách làm hiệu quả trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1. Tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, bàn về giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tọa đàm đã khẳng định: mỗi đơn vị cơ sở, mỗi tổ chức cơ sở đảng phải thật sự là một không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu nhỏ; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là một hình ảnh cụ thể nhất, minh chứng cho những giá trị văn hóa tốt đẹp của Hồ Chí Minh; mỗi người đứng đầu là một tấm gương cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ khi thực hành được như vậy thì việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh mới thực chất là những giá trị bền vững, mới trở thành sức mạnh nội sinh, tạo ra sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP Tọa đàm "Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP

2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối về “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên”; Nghị quyết về ”Nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Khối” nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, liêm chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Đảng gắn với công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân.

4. Tập trung giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

5. Xác định nội dung đột phá, mô hình tiêu biểu nhằm tiếp tục tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối.

6. Xác lập một số tiêu chí nêu gương đối với cấp ủy viên, bí thư cấp ủy; thủ trưởng đơn vị, trưởng, phó phòng và tương đương trở lên; người đứng đầu các đoàn thể. Đó là: chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 một cách thực chất; kịp thời biểu dương và nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện hình thức, không đạt kết quả hoặc kết quả kém; nêu gương trong việc tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chủ đề năm; đăng ký và thực hiện kế hoạch làm theo của cá nhân cụ thể, hiệu quả; nêu gương trong tự phê bình và phê bình; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể, nhất là những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

7. Lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Chương trình hành động cá nhân năm 2022; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; “Nói không với tiêu cực”; nội dung cuộc vận động “Năm không”.

8. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm 2021, 2022 đối với 6 cấp ủy và 06 đồng chí bí thư cấp ủy về vai trò lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thường xuyên của của cấp ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tổ công tác đi dự hoạt động của cơ sở Đảng theo phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và giám sát của các đoàn thể Khối.

9. Lãnh đạo các đoàn thể Khối triển khai những nội dung, giải pháp phù hợp:  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”, “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Khối” bằng những hoạt động thiết thực… Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức hoạt động tháng công chức, viên chức, lao động với chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân - Thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ”, phát động phong trào “Nụ cười công chức”, phát động các công trình thi đua nhằm tăng tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp…Hội Cựu Chiến binh Khối đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, tổ chức các hoạt động “Tiếp lửa truyền thống” cho cán bộ, công chức trẻ.

Thi Lê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo