Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Đến năm 2030, TPHCM phấn đấu trên 30% hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Người dân TP tham quan sản phẩm nông sản của hợp tác xã Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo chương trình, UBND TP xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, nông nghiệp TP phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp đô thị. TP trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghiệp và dịch vụ phục vụ nông nghiệp hiện đại; bảo đảm kết nối cung cầu hàng hóa, dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản chất lượng cao, an toàn theo chuỗi giá trị; tạo động lực thúc đây nông nghiệp các vùng, các khu vực và cả nước phát triển. Nông thôn phát triển toàn diện, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý và môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân 2%/năm và giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân 2 - 2,5%/năm; Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 75 - 85% tổng giá trị sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; Tốc độ tăng trưởng dịch vụ nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ nông thôn trên 10%/năm; Tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp đạt 5,5 - 6%/năm.

Đồng thời, giá trị sản xuất bình quân trên ha đất canh tác nông nghiệp đến năm 2030 đạt 850 - 1.000 triệu đồng/năm; Tỷ lệ lao động nông nghiệp, nông thôn qua đào tạo đạt trên 70%; Phấn đấu trên 30% hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất tiêu thụ dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 40%; TP có 290 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 50% sản phẩm được chứng nhận đạt 4 - 5 sao; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,24%; Thu nhập của người dân nông thôn so với năm 2020 tăng 2,5 - 3 lần.

UBND TP cũng xác định tầm nhìn đến năm 2050, TP phát triển nông nghiệp gắn với điều kiện đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, bền vững. Ngành kinh tế nông nghiệp TP tích hợp đa ngành, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút mạnh mẽ đầu tư từ các thành phần kinh tế; tập trung sản xuất sản phẩm nông nghiệp lợi thế, liên kết vùng thành hệ sinh thái đa giá trị, đảm bảo an ninh lương thực.

Tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp chiếm khoảng 50% giá trị của ngành; đóng góp quan trọng vào bộ chỉ số tăng trưởng xanh và tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG. Chủ động công nghệ sản xuất giống và phát triển dịch vụ cung ứng giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao cho cả nước và tầm khu vực.

Đồng thời, nông dân và cư dân nông thôn phát triển các phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hiện đại và bền vững, mang đến không gian xanh, trong lành và thân thiện môi trường. Phát triển làng nghề nông nghiệp, nông thôn đậm dấu ấn văn hóa, du lịch TP. Bên cạnh đó, trung tâm logistics nông nghiệp cấp vùng tại TP hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò động lực thúc đẩy liên kết vùng và kết nối thương mại trọng điểm khu vực phía Nam; được kết nối đồng bộ với hệ thống trung tâm logistics khu vực.

Ngoài ra, tham gia xây dựng, hoàn chỉnh và khai thác ngân hàng dữ liệu cấp quốc gia về quy hoạch và định hướng tổ chức sản xuất nông nghiệp; về dịch vụ đầu tư, thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; về khoa học và công nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo, tổ chức sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kinh tế nông nghiệp. Ngân hàng dữ liệu về nông nghiệp đối chiếu được với dữ liệu thống kê của khu vực.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo