Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khảo sát việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và hình bản đồ Việt Nam

Đoàn khảo sát tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 5/6, đoàn khảo sát việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và hình bản đồ Việt Nam của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đoàn khảo sát việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng để trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống và khuôn viên của 2 trường, cho thấy 2 đơn vị đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; nhất là trong công tác quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng, cờ nước nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, giảng viên, người lao động và người học về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam bảo đảm việc thực hiện thống nhất, đồng bộ, không sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa - Liềm” và hình bản đồ Việt Nam; công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thọ Truyền đã yêu cầu cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng và Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng cờ treo trong khuôn viên, cờ trang trí hội trường, thu hồi cờ phai màu, hư hỏng.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo