Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện học tập và làm theo Bác

Trao Bằng khen của Thành ủy cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/10, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tập thể, cá nhân, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021 và “Dân vận khéo” năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải.

Trong năm, các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc Khối đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm đảm bảo nội dung theo yêu cầu của Đảng ủy Khối và Thành ủy. Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, Đoàn thanh niên Khối xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định những nội dung phấn đấu rèn luyện làm theo, công khai trước chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể để được giám sát thực hiện.

Đồng thời, các cấp ủy gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị…

Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối. Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối.

Phát huy truyền thống công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương, Thành ủy và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã biểu dương khen thưởng cho 10 tập thể, 13 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021 và 7 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Hồ Chí Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo