Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Thuận lợi, an toàn tại cửa khẩu cảng biển

Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng TPHCM và Phòng Tham mưu Quân cảng Sài Gòn trong đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng

(Thanhuytphcm.vn) – TPHCM là đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, hệ thống cảng biển TPHCM luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống cảng biển Việt Nam, đóng vai trò to lớn trong phát triển kinh tế của cả nước, địa phương. Do đó việc cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số tại đây là hết sức quan trọng và cấp thiết tạo thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động lưu thông xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cảng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP và đất nước ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Bộ đội Biên phòng TPHCM được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển dài 23km và quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực cầu cảng. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn chuyển đổi số của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thành ủy, UBND TPHCM, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đầu tư trang bị phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tạo thông thoáng thuận lợi an ninh an toàn cho hoạt động lưu thông xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện ra vào cảng Công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện ra vào cảng
Kiểm tra thuyền viên lên xuống làm việc tại cảng Kiểm tra thuyền viên lên xuống làm việc tại cảng
Công tác kiểm tra thẻ ra vào khi làm việc tại cửa khẩu cảng Công tác kiểm tra thẻ ra vào khi làm việc tại cửa khẩu cảng
Bộ đội Biên phòng TPHCM và Phòng Tham mưu Quân cảng Sài Gòn trong kiểm tra việc khai báo thủ tục tại cửa khẩu Bộ đội Biên phòng TPHCM và Phòng Tham mưu Quân cảng Sài Gòn trong kiểm tra việc khai báo thủ tục tại cửa khẩu
Công tác tuần tra kiểm, soát tại khu vực cửa khẩu cảng biển giữa Bộ đội Biên phòng TPHCM và Phòng Tham mưu Quân cảng Sài Gòn Công tác tuần tra kiểm, soát tại khu vực cửa khẩu cảng biển giữa Bộ đội Biên phòng TPHCM và Phòng Tham mưu Quân cảng Sài Gòn
Phối hợp tuần tra tại cửa khẩu cảng Phối hợp tuần tra tại cửa khẩu cảng
Công tác kiểm tra người lên xuống, làm việc tại cửa khẩu cảng Công tác kiểm tra người lên xuống, làm việc tại cửa khẩu cảng
Công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu cảng Công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu cảng
Công tác phối hợp tuần tra kiểm soát phương tiện tại cửa khẩu cảng Công tác phối hợp tuần tra kiểm soát phương tiện tại cửa khẩu cảng

Thực hiện: Lương Kiểm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo