Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên

Các tập thể được nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 3/2, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP đã báo cáo về kết quả công tác tuyên giáo Đảng bộ Khối năm 2022. Theo đó, năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác tuyên giáo đề ra. Đồng thời luôn bám sát và thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dư luận xã hội của Đảng bộ Khối và cấp ủy cơ sở, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị cơ sở qua kênh thông tin dư luận xã hội, tạo sự phấn khởi và niềm tin cho người lao động. Cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đến rộng rãi cán bộ đảng viên. Cùng với đó là tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Công tác xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bước đầu đã được cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện, đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cán bộ đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM Nguyễn Thị Là đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã đạt được thời gian qua… Về phương hướng nhiệm vụ, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Là đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên. “Cần xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng và của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên” – đồng chí Nguyễn Thị Là nhấn mạnh.

Cùng với đó là tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin, sai trái, thù địch.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công tác tuyên giáo, nhất là việc triển khai, quán triệt Nghị quyết; nâng cao vai trò của bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo và định hướng tốt công tác tư tưởng, bảo đảm tính nhạy bén, chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tặng Giấy khen cho 25 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo năm 2022 và 4 cá nhân có đóng góp tích cực về công tác tuyên giáo Đảng ủy Khối năm 2022.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo