Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Quận 8: Tổ chức tập huấn hướng dẫn giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa

Cán bộ, hội viên phụ nữ thực hành tại lớp tập huấn

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 phối hợp Phòng Tài nguyên và môi trường Quận 8 tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa thành vật dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày cho hơn 120 hội viên phụ nữ.

Qua lớp tập huấn, báo cáo viên Nguyễn Thị Phương Thúy, Công ty Cổ phần Công nghệ Grac đã hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, qua đó, khuyến khích việc phân loại tại nguồn đối với chất thải nhựa riêng biệt với các loại chất thải có thể tái chế khác để tăng cường hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa. Đồng thời, tại lớp tập huấn, báo cáo viên Trương Thị Phương Mai, Công ty Cổ phần Công nghệ Grac đã hướng dẫn cho cán bộ, hội viên sáng tạo tái chế rác thải nhựa thành vật dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

Thông qua lớp tập huấn nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt, ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người; ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt..., tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, sản phẩm nhựa dùng một lần và thay thế bằng sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường; huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại chất thải; khuyến khích việc phân loại tại nguồn đối với chất thải nhựa riêng biệt với các loại chất thải có thể tái chế khác để tăng cường hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa và triển khai, nhân rộng mô hình, sáng kiến các sản phẩm hữu ích được tái chế từ rác thải nhựa đến cộng đồng.

Phi Phượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo