Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Quận 12: Tập huấn kỹ năng tổ chức và hoạt động khu phố

Đại biểu là Trưởng khu phố trên địa bàn quận tham gia tập huấn

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/6, UBND Quận 12 tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tổ chức và hoạt động khu phố với sự tham dự của 339 Trưởng khu phố trên địa bàn quận.

Tại đây, các đại biểu đã được đồng chí Trương Thanh Tú, Phó Trưởng Phòng Nội vụ quận và đồng chí Thái Bảo Ngân, Trưởng Phòng VHTT quận tập huấn 2 chuyên đề gồm Chuyên đề về công tác tổ chức sinh hoạt, điều hành hoạt động khu phố (tổ chức cuộc họp, hội nghị định kỳ của khu phố; quy trình phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến tại khu phố để Nhân dân bàn và quyết định; quy trình bầu, cho thôi Trưởng khu phố…); Chuyên đề về công tác xây dựng và thực hiện quy ước của cộng đồng dân cư (mục đích, nguyên tắc, nội dung xây dựng và thực hiện quy ước…).

Qua hội nghị, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho Trưởng khu phố trong công tác tổ chức và hoạt động khu phố, góp phần thực hiện tốt công tác tự quản tại cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động khu phố. Đồng thời, phát huy dân chủ ở cộng đồng dân cư một cách trực tiếp về các hoạt động tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của địa phương.

Song Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo