Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Ký kết giao ước thi đua nâng cao chất lượng tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng

10 đơn vị cụm thi đua 5 ký kết giao ước thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/4, Cụm thi đua số 5 Ban Tổ chức  Thành ủy TPHCM, gồm các Đảng ủy: Công an TP; Sở Giao thông Vận tải; Bộ đội Biên phòng TP; Lực lượng Thanh niên Xung phong; Cục Hải quan TP; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại học Quốc gia TPHCM; Đảng ủy Quân sự TP, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua nghành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hảo Hiệp, Phó Trưởng phòng Tổng hợp chính sách, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Năm 2021, 10/10 đơn vị của Cụm thi đua 5 Ban Tổ chức  Thành ủy TPHCM ký kết giao ước thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 với số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP về công tác xây dựng Đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đơn vị trong Cụm thi đua cũng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn của cấp trên theo ngành dọc. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức quán triệt và triển khai đến cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên các văn bản của Trung ương, Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; tổng hợp, đề xuất việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.

Lương Kiểm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo