Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TPHCM

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (phải) tặng hoa chúc mừng đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 28/5, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TPHCM - HMTC (trực thuộc Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM - HFIC) tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM.

Báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Trương Trọng Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TPHCM cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được HFIC giao, nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty theo hướng ổn định và phát triển bền vững.

Theo đồng chí Trương Trọng Thảo, mặc dù nguồn nhà kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước trong giai đoạn này có xu hướng giảm dần qua các năm, nhưng HMTC đã khai thác, kinh doanh có hiệu quả nguồn nhà do UBND TPHCM giao quản lý, giữ hộ. Thực hiện công tác thu hồi và bàn giao nhà theo đúng chỉ đạo. Đề xuất phương án cho thuê đối với các mặt bằng trống. Thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo nguồn nhà đang quản lý, nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình… Doanh thu Công ty trong nhiệm kỳ qua vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân 8% trở lên theo chỉ đạo của UBND TP. Trong công tác đầu tư xây dựng, liên doanh liên kết, Công ty đã thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, đưa vào vận hành kịp thời và tạo nguồn thu cho ngân sách TP.

Về phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ HMTC xác định một mặt sẽ tập trung kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, mặt khác tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ 5% trở lên; doanh thu tăng 28,7% so với giai đoạn 2015 – 2019; thuế và các khoản nộp ngân sách tăng 31% so với giai đoạn 2015 – 2019; phấn đấu kết nạp 14 đảng viên mới; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản trị; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động…

Cấp ủy khóa mới ra mắt tại đại hội. Cấp ủy khóa mới ra mắt tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM đề nghị sau đại hội, Đảng bộ Công ty cần tập trung nghiên cứu phương án phát triển trong thời gian tới. Nghiên cứu hình thành liên kết trong nội bộ HFIC đối với nhiệm vụ khai thác mặt bằng, cơ sở hạ tầng mà hiện nay HFIC đang có. Có thể hình thành liên doanh liên kết, hợp tác khai thác, duy tu, cải tạo... theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của HMTC. Cùng với đó là nghiên cứu đón đầu các cơ hội kinh doanh mới, mở ra các cơ hội tự doanh khác theo đúng chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước, trong tình hình thực tế hiện nay quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước ngày càng giảm. Để làm được điều đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa yêu cầu Đảng bộ HMTC tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh; tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chú trọng xây dựng văn hoá HMTC ngày càng chuyên nghiệp, uy tín, có thương hiệu.

Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 4 đồng chí; bầu đồng chí Trương Trọng Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TPHCM tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo