Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Bí thư Quận ủy Quận 4 Nguyễn Quốc Thái làm việc với Đảng ủy Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4 phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/6, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4 đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Dịch vụ Công ích Quận 4 về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

Trong năm 2022, dù còn ảnh hưởng sau dịch Covid-19, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, ổn định lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của công ty. Đảng ủy Công ty tập trung công tác quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và nội quy công ty. Qua đó, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4 đề nghị Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 3 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII đã đề ra; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mở rộng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Quận 4 lưu ý cần rà soát, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu và quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đơn vị; tiếp tục đề xuất kiện toàn nhân sự Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Công ty; tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu Công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất lao động...

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo