Thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024

​​Nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) -  Ngày 18/11, Ban Tổ chức Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo đề dẫn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Trần Anh Khiết cho biết, thời gian qua, công tác đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chặt chẽ; việc đánh giá cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định. Qua kiểm điểm hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đều kiểm điểm nghiêm túc, nhìn nhận, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý của đơn vị, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm.

Kết quả năm 2021, toàn quận có 5 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 7 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tập thể, lãnh đạo quản lý có 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và 2 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Có 1.328 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9.216 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1.103 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 35 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, giải đáp những khó khăn trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như việc thẩm định các chi bộ trực thuộc đối với đảng bộ phường đông đảng viên, vai trò của đảng bộ bộ phận chưa rõ nét; việc đánh giá đảng viên là viên chức, giáo viên các trường; việc đánh giá đảng viên xuất sắc tại chi bộ khu phố còn bất cập;…

Đại biểu phát biểu tại hội nghị Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần nắm vững, bám chắc quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện việc đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong đánh giá cán bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá rèn luyện hàng tháng là cơ sở quan trọng để phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung đề ra những giải pháp hiệu quả, khả thi đối với những hạn chế, tồn tại kéo dài, những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp…

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo