Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Chương trình hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ quận Gò vấp–khóa VIII (Ngày 14/1 và 15/01/2003)

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10  BCH ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP (KHÓA VIII)

(Ngày 14/1  )


Ngày            

*   Sáng                          

     08h00 – 11h30            -  Khai mạc hội nghị                                                     Đ/c Trí

  -  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ                         Đ/c Long

      KTXH-ANQP năm 2002 và phương hướng

      nhiệm vụ  năm 2003 .

                                      -  Báo cáo công tác XDĐ, VĐQC năm 2002                    Đ/c Trí

     và phương hướng nhiệm vụ  năm 2003 .

  -  Báo cáo kiểm điểm tự phê bình                                  Đ/c Trí

      và phê bình của Ban TVQU năm 2002 .

                                      -  Phát biểu lãnh đạo Thành ủy .

                                      -  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và                      Đ/c Thanh

                                          gợi ý thảo luận .

                                   

*  Chiều                         

    13h30 – 16h30           -  Quán triệt Nghị quyết 20 của BCT về                            Đ/c Thanh

                                        phương hướng nhiệm vụ phát triển thành

                                        phố đến năm 2010.

-  Thảo luận tại tổ .

    16h30                      -  Họp Ban Thường vụ Quận ủy .

Ngày           

     08h00                       -  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận (nội bộ)     

 -  Thảo luận tại hội trường .

                                   

 - Tổng kết hội nghị :

    +  Thông qua kết quả biểu quyết hội nghị;                    Đ/c Trí

                                            dự thảo Nghị quyết hội nghị            lần thứ 10                    

                                            Ban chấp hành Đảng bộ Quận (Khóa VIII)

                                        +  Kết luận hội nghị.                                                   Đ/c Thanh

Thông báo