Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Báo cáo tóm tắt các văn kiện trình đại hội đại biểu đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VI (vòng 2)

- Kính thưa các đồng chí Cách mạng lão thành, các gia đình có công với Cách mạng.

- Kính thưa đồng chí.

- Kính thưa đồng chí.

- Kính thưa các vị khách quý.

- Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ ngay từ đầu quý I/1991 Quận ủy đã thành lập 3 Tiểu ban: Tiểu Ban Nội dung, Tiểu Ban Nhân sự và Tiểu Ban Tổ chức Đại hội, huy động nhiều cán bộ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể tham gia công việc chuẩn bị. Từ đó đến nay, đặc biệt là sau Đại hội vòng 1, các Tiểu ban đã làm việc khẩn trương và tích cực để chuẩn bị cho Đại hội. Riêng về nội dung văn kiện, sau nhiều lần sửa chữa, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã họp thảo luận góp ý và sau đó đã triển khai lấy ý kiến trong toàn Đảng bộ, ngoài ra đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, lấy được nhiều ý kiến trong toàn Đảng bộ, ngoài ra đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, lấy được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các Phường, công ty, xí nghiệp. Nhiều cuội hội nghị chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng… có những hội nghị có sự quan tâm tham gia của các Sở ban ngành cấp thành phố như Sở Giao thông Công chánh, Sở Điện lực… Đặc biệt là những ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu. Ngoài ra Quận ủy còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất quý báu của Ban Thường vụ Thành ủy. Một số bản góp ý của cá nhân các đồng chí lão thành, cán bộ đương chức và cả của một số đồng chí đã chuyển công tác hoặc đang đi học tập trung.

Qua đó, Ban Chấp hành Quận ủy đã có nhiều phiên học để thảo luận nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp và đã sửa chữa bổ sung nhiều nội dung rất quan trọng vào các dự thảo văn kiện.

Trong các ngày 22 và 23/11/1991, các đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI (vòng 2) đã trực tiếp nghiên cứu và thảo luận góp ý vào 2 văn kiện: báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ V.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, báo cáo tóm tắt văn kiện Đại hội có ghi nhận khá đầy đủ những ý kiến xác đáng, đồng thời có nêu lên một số vấn đề chưa nhất trí cao hoặc cần phân tích sâu thêm để Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận, tham luận làm rõ trong những ngày Đại hội chính thức. Dựa trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ bổ sung vào văn kiện những ý kiến xác đáng; tập hợp hệ thống lại các ý kiến để Đại hội sẽ biểu quyết những vấn đề lớn (bằng phiếu).

Qua việc thảo luận góp ý các dự thảo văn kiện, đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung đặt ra, đồng thời bổ sung ý kiến trên một số vấn đề chính như sau:

A- PHẦN KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ V

I. VỀ KINH TẾ:

- Cho là nêu nguyên nhân những tồn tại chưa sâu, chưa thấy nguyên nhân rất lớn là trong bố trí cán bộ.

- Cho là xác định cơ cấu kinh tế xác định là công nghiệp - nông nghiệp - thương nghiệp và dịch vụ nhưng trong chỉ đạo thực tế lại nặng đầu tư thương mại và dịch vụ.

- Trong đánh giá sản xuất CN. TTCN mới phân tích mặt giá trị tổng sản lượng mà chưa chú ý đến tình trạng nhiều sản phẩm chủ yếu sút giảm lớn.

- Lãnh đạo có chú ý giao quyền tự chủ cho các Giám đốc theo tinh thần quyết định 217 nhưng mặt trái là không xác định rõ trách nhiệm cụ thể, do đó không kiểm soát được hoạt động của các công ty, xí nghiệp và cá nhân Giám đốc, các Ngành KTTH và quản lý, và khi xảy ra lỗ lã thì việc quy trách nhiệm cho Giám đốc rất thiếu cơ sở pháp lý.

- Thực trạng ta chỉ còn 7 Phường có HTX tiêu thụ có nguyên nhân vốn rất ít (một Phường Quận khác có vốn gấp bằng 7 Phường của ta), và thuế còn nhiều bất hợp lý trong khi tư nhân không kiểm soát được và phải khoán thuế.

- Cần coi trọng phát huy vai trò các Ban Chỉ đạo như đăng ký kinh doanh, thuế… tránh khoán trắng cho các phòng chức năng quản lý như TN – QLTT – CN.TTCN – Thuế… dễ sinh tùy tiện cản trở, gây ách tắc sản xuất kinh doanh. Nhiều ý kiến phê phán gay gắt cán bộ ngành thuế, quản lý thị trường chưa quán triệt tinh thần hết sức tạo điều kiện phát triển nhiều thành phần kinh tế, nhẹ hướng dẫn từng bước đưa vào quản lý nhất là những doanh nghiệp các nơi mới về, do đó có nhiều biểu hiện gây khó dễ, vòi vĩnh… chưa tạo sự an tâm cho tư nhân bỏ vốn ra đầu tư sản xuất kinh doanh.

Tinh thần chung đều mong muốn chất lượng văn kiện được nâng lên tương xứng với vị trí của Đảng bộ một Quận ven đang trong quá trình phát triển. Đó là yêu cầu chính mà Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận. Điều đáng mừng là trước tình hình quốc tế diễn biến phức tạp tuyệt đại đa số đảng viên, đại biểu đều tỏ thái độ vững vàng, dứt khoát, không mơ hồ mất cảnh giác, không chấp nhận đa nguyên đa Đảng và đều nhất trí cao với Đảng về những vấn đề thuộc về quan điểm đường lối.

Từ diễn đàn này, Đại hội chúng ta nhiệt tình hoan nghênh và cảm ơn các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân trong Đảng cũng như ngoài Đảng đã góp phần quan trọng làm nâng cao chất lượng các văn kiện của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Vì dự thảo văn kiện đã gởi cho từng đại biểu và các đại biểu đã trực tiếp nghiên cứu. Xét thấy không cần trình bày lại từng văn kiện đó, nên BCH xin báo cáo với Đại hội một số vấn đề chủ yếu của văn kiện có tiếp thu nhiều ý kiến phong phú của đại biểu qua đợt thảo luận văn kiện Đại hội trong 2 ngày 22 và 23/11/1991 vừa qua và xin nêu lên một số vấn đề lớn để Đại hội chúng ta tiếp tục thảo luận làm sáng tỏ thêm.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ V cùng với Nghị quyết của trung ương và Thành phố. Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, trong đó các yếu tố không thuận lợi là rất gay gắt. Trong điều kiện đó Ðảng bộ đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả nhất định trên các lĩnh vực, song cũng còn rất nhiều thiếu sót cần được khắc phục trong thời gian tới.

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

Trước hết: Sản xuất công nghiệp TTCN là thế mạnh của Quận, nhưng nhịp độ phát triển vài năm gần đây có chậm lại và không đạt được chỉ tiêu do Ðại hội V của Quận đề ra. Tuy vậy, qua những năm đầu tập dượt, cọ xát với nền kinh tế thị trường nhiều cam go và thử thách, nền kinh tế Quận nhà bước đầu đã có những chuyển động tích cực về chất thích ứng với cơ chế mới, phù hợp với xu thế phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần thể hiện qua việc nhiều công ty, xí nghiệp nhất là sản xuất ngoài quốc doanh, từ các nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Với tổng số vốn đầu tư mới hơn 2 năm qua ước khoảng gần 20 tỷ đồng (chưa kể những công ty, xí nghiệp cơ sở chính ngoài Quận về đầu tư các phân xưởng sản xuất tại Quận ta). Các đơn vị kinh tế này đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, sản xuất gắn với thị trường, nâng được chất lượng sản phẩm, chú ý cải tiến mẫu mã, một số sản phẩm đã có khả năng cạnh tranh được với hàng ngoại nhập.

Về thương mại và dịch vụ: Mặc dù nhiều đơn vị còn lúng túng về phương thức hoạt động kinh doanh và mô hình tổ chức quản lý; song tình trạng “lời giả, lỗ thật” đã từng bước được khắc phục, trong đó có nhiều đơn vị đã “trụ”lại được và làm ăn có lãi, bước đầu đã hình thành được những khu thương mại dịch vụ tập trung trên một số tuyến đường trung tâm của Quận thay thế dần mạng lưới các quầy hàng, điểm bán nhỏ, rải rác, kém hiệu quả trước đây.

- Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng rau, diện tích cây bông kiểng, đàn heo và nhất là đàn bò “cái vắt sữa” có phát triển, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình, giải quyết lao động và bước đầu mang tính chất sản xuất hàng hóa.

- Việc thực hiện chương trình đô thị hóa của Quận đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, bước đầu khẳng định chủ trương đô thị hóa của Quận là hoàn toàn đúng hướng, với những phương thức và cách làm sáng tạo như đa dạng hóa nguồn vốn, phần lớn là nguồn vốn trong nhân dân, đã phát huy nhiều thành phần kinh tế tham gia thực hiện chương trình đô thị hóa. Nhiều hạng mục công trình mới, hạ tầng kỹ thuật đã được nâng cấp và xây dựng mới. Bộ mặt chung của Quận từng bước khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi bước đầu thực hiện chủ trương mở cửa, kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và thực hiện chính sách XH: Trong điều kiện khó khăn phức tạp, đã có nhiều cố gắng, trong đó có một số mặt chuyển biến tốt, nhất là phong trào giáo dục liên tục được giữ vững và nâng cao chất lượng dạy và học, toàn Quận đã hoàn thành cơ bản công tác phổ cập giáo dục cấp 1, hoạt động TDTT có nhiều khởi sắc, việc chăm lo các đối tượng chính sách và đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư được quan tâm hơn và có nhiều cách làm tốt, nhiều tấm gương cá nhân và tập thể tận tụy vì cuốc sống của những gia đình neo đơn, khốn quẫn cần được nhân rộng ra, đời sống của một bộ phận dân cư được cải thiện hơn trước.

- Hoạt động của HÐND Quận, Phường nâng dần chất lượng, tính hình thức đã giảm, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân,giải quyết đơn thư khiếu tố đã thành nền nếp. Bộ máy chính quyền Phòng, Ban, nhất là các Phường đã được sắp xếp tinh giảm một bước thủ tục hành chánh ở nhiều khâu có được cải tiến theo hướng giảm bớt phiền hà cho dân; các ngành thực hiện và bảo vệ pháp luật đã có sự gắn bó phối hợp hơn trong công việc.

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác quân sự địa phương và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Hệ thống chính trị từng bước được trưởng thành, dân chủ XHCN được mở rộng và phát huy hơn, vai trò các cơ quan dân cư được nâng lên, mối quan hệ giữa Ðảng, chính quyền, đoàn thể được gắn bó và ngày càng thể hiện rõ chức năng của từng tổ chức.

- Công tác xây dựng Ðảng được củng cố trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác kiểm tra được quan tâm hơn, truyền thống đoàn kết của Ðảng bộ vượt qua nhiều thử thách tiếp tục được giữ vững.

Tóm lại, có thể nói thành tựu quan trọng nhất của Ðảng bộ trong nhiệm kỳ qua là trong bối cảnh diễn biến phức tạp vẫn giữ vững được tình hình các mặt góp phần vào thắng lợi chung của Thành phố và cả nước. Đ/c Võ Trần Chí đã biểu dương thời gian qua Quận Gò Vấp chủ động giải quyết những biến động tốt, giảm bớt mối lo cho thành phố.

Bên cạnh những thành tựu đạt được nói trên, trong 2 năm qua đã có những khuyết điểm, tồn tại lớn nổi lên là trong lãnh đạo, quản lý kinh tế còn nhiều thiếu sót, sơ hở, chậm phát hiện và xử lý một số đơn vị làm ăn thua lỗ, gây hậu quả lớn về kinh tế - xã hội.

- Nền kinh tế của Quận tuy từng bước thích ứng với những cơ sở mới nhưng chuyển biến còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, các điều kiện để phát triển còn chưa ổn định, tiềm năng trong nhân dân chưa được khai thác và phát huy đúng mức, công tác quản lý kinh tế nhiều thành phần còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Mức sống của một bộ phận nhân dân lao động còn thấp, đời sống ngày càng khó khăn gay gắt, nhất là những người mà thu nhập chính dựa vào tiền lương và trợ cấp xã hội.

- Công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị còn buông lỏng nhiều mặt trong khi cơ cấu kinh tế xác định là công nghiệp - nông nghiệp - thương nghiệp và dịch vụ nhưng chưa thực hiện được nhiều, xây dựng nhà ở cho công nhân viên, diện chính sách, điện cho sản xuất còn thiếu nghiêm trọng. Cấp thoát nước và sửa chữa nâng cấp cầu đường còn quá ít so với kiến nghị của nhân dân.

- Trật tự xã hội và mặt trận văn hóa còn nhiều diễn biến phức tạp: công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, kỷ cương pháp luật chưa nghiêm, công tác hóa giá nhà tuy có nhiều tiến bộ, nhưng còn nhiều trường hợp phân phối không đúng đối tượng, không công bằng gây bất bình trong CBCNV trạm y tế và nhà trẻ mẫu giáo các Phường nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng, số học sinh bỏ học và hiện tượng tái mù chữ vẫn còn nhiều, nhất là ở các Phường nông nghiệp. Số người chưa có công ăn việc làm nhất là thanh thiếu niên ngày càng một tăng, trong khi đó hoạt động dạy nghề chưa được chú ý đúng mức cả về chính sách ưu tiên phát triển dạy nghề tư nhân, đến việc đầu tư trung tâm dạy nghề của Quận về cơ sở, thiết bị, nội dung, chương trình và cán bộ có chuyên môn để hướng nghiệp cho thanh thiếu niên và bộ đội phục viên xuất ngũ. Hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở bị buông lỏng, từ đó hiện tượng văn hóa không lành mạnh còn có chiều hướng phát triển. Điều này không chỉ do sự thiếu đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất mà chủ yếu là vấn đề phương thức hoạt động và bộ máy chậm được kiện toàn.

- Công tác vận động quần chúng còn nhiều lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động. Ðảng bộ chưa yên tâm với chất lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của một số cơ sở Ðoàn, Hội. Chưa quan tâm đúng mức đến công tác vận động tôn giáo, nhất là đồng bào công giáo chiến 1/3 dân số trong Quận và là lực lượng có tiềm năng lớn về vốn trong thân nhân trong nước và cả ngoài nước, đó là lực lượng có tay nghề chăn nuôi và tiểu thủ công truyền thống, nhanh nhạy tiếp cận nền kinh tế thị trường. Nền nếp những vấn đề quan trọng liên quan thiết thân đến quần chúng nhất thiết phải tham khảo rộng rãi quần chúng nhất là thông qua tập thể BCH và cán bộ cốt cán các đoàn thể và mặt trận chưa được cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp coi trọng, nếu có thì phần lớn là làm hình thức chủ yếu là có mặt cán bộ chủ chốt đoàn thể mặt trận cách làm nặng hành chánh đó cũng là nguyên nhân khiến một số công việc và công trình cụ thể hạn chế kết quả và không được nhân dân đồng tình như việc tự quy định mức thuế của ngành thuế, công trình bô rác Phường 12, chợ Thông Tây Hội, chợ Gò Vấp…

- Trong công tác xây dựng Ðảng: số cơ sở Ðảng và số đảng viên yếu kém, trung bình còn nhiều, chưa thực hiện tốt quy hoạch cán bộ nên tình trạng chắp vá, bị động trong bố trí sắp xếp sinh hoạt chi bộ nhiều mặt bị buông lỏng cả về nội dung lẫn thời gian, nhiều đảng viên và cả cán bộ lãnh đạo không làm tốt công tác quần chúng…

- Có thể nói, nhiệm kỳ qua lãnh đạo của tập thể BCH Quận Ðảng bộ có sự trưởng thành, nhưng trình độ năng lực lãnh đạo chưa đáp ứng kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, những mặt tồn tại nêu trên và nhất là việc sút giảm của nền kinh tế, nhiều đơn vị kinh tế quốc doanh làm ăn thua lỗ. Tuy yếu tố khách quan rất lớn, nhưng về chủ quan BCH cũng tự thấy có khuyết điểm rất lớn trong lãnh đạo và chỉ đạo.

Từ thực tiễn thành công và chưa thành công của nhiệm kỳ qua có thể bước đầu rút ra những kinh nghiệm là:

Yếu tố quyết định của sự thành công là sự đoàn kết thống nhất ý chí trong toàn Ðảng bộ mà trước hết là trong BCH và Ban Thường vụ Quận ủy. Ðó là sự ổn định chính trị - tiền đề của mọi sự ổn định khác trong đó ổn định tư tưởng kiên định lập trường là yếu tố đặc biệt quan trọng; là trong lãnh đạo kinh tế xã hội phải tăng cường quản lý Nhà nước chú trọng thông tin, dự báo tình hình, phải có những biện pháp tích cực để khai thác và phát huy mọi tiềm năng và thế mạnh của Quận; đó là Ðảng bộ phải tự chỉnh đốn mình, phải làm trong sạch Ðảng, nâng cao trình độ, tư duy và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Ðảng và phẩm chất năng lực của đảng viên; là phải quan tâm công tác quy hoạch cán bộ và công tác vận động quần chúng, mọi chủ trương việc làm phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của quần chúng.

  Bước vào kế hoạch 5 năm 1991 – 1995, Quận Gò Vấp chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn lớn. Đó là những bất lợi chung về tư tưởng và kinh tế xã hội do ảnh hưởng tình hình Liên Xô và Đông Âu, những âm mưu phá hoại XHCN ở nước ta bằng diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc. Thêm vào đó là khó khăn riêng của Quận về tình hình ngân sách, vốn, những tồn đọng cũ v.v… Nhưng cần phải thấy rõ là chúng ta cũng có những thuận lợi rất cơ bản đó là được các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và Thành phố soi đường, đã có những thành tựu về kinh nghiệm bước đầu nhưng rất quý của mấy năm đổi mới; những cơ sở hạ tầng quan trọng đã xây dựng được đang phát huy tác dụng tốt, lại được sự tác động trực tiếp của thành phố lớn trung tâm của cả nước trên nhiều mặt.

Trong đó thế mạnh cơ bản là con người lao động Gò Vấp cần cù sáng tạo, có truyền thống yêu nước, lực lượng lao động thủ công TTCN dồi dào, có tay nghề cao, nhiều nhà chăn nuôi giỏi, với hàng trăm nghệ nhân nghề trồng bông kiểng đây là vốn rất quý để phát triển làng hoa kiểng truyền thống của Gò Vấp. Cần đặc biệt nhấn mạnh ưu thế rất lớn của Quận là đất đai, mặt bằng rất thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các công trình dân dụng v.v… Trong đó nổi bật là thế đất hết sức thuận lợi, tạo nên bởi vị trí địa lý giao thông đường bộ và đường thủy của Quận, trong điều kiện các Quận nội thành đang hết sức chật vật cho yêu cầu phát triển sản xuất nhưng lại rất thiếu mặt bằng hiện nay, nếu có chính sách và cách làm tốt sẽ thu hút được nhiều nhân tài vật lực từ các nơi để vực dậy nền kiểm tra và cả văn hóa xã hội… cho Quận nhà.

Với những thuận lợi, những tiềm năng và thế mạnh của Quận, cộng với sự tác động của Trung ương và Thành phố, nhất định trong 5 năm tới chúng ta có khả năng tạo ra những bước phát triển mới.

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ chung do Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V đề ra và căn cứ thực trạng của Quận, có tính đến những khó khăn và thuận lợi nêu trêu, BCH Đảng bộ Quận khóa V kiến nghị với Đại hội phương hướng, nhiệm vụ chung 5 năm 1991 – 1995 như sau:

Yêu cầu và phương hướng chung:

- Cùng với Thành phố phấn đấu bảo đảm sự ổn định về chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Nhận thức đầy đủ và xuyên suốt quan điểm dựa vào sức mình là chính, phát huy tinh thần tự lực tự cường, nhằm động viên mọi nỗ lực chủ quan của đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đồng thời hết sức coi trọng việc tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và Thành phố, chủ động và mở rộng nguồn đầu tư qua liên kết, liên doanh. Ra sức khắc phục khó khăn phát huy thuận lợi, tiếp tục xây dựng Quận với cơ cấu kinh tế “công – nông – thương nghiệp và dịch vụ” nhằm thực hiện mục tiêu chung của Quận là: “Trên cơ sở tăng cường phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, khai thác và phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của Quận để tập trung phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước; tiếp tục ra sức thực hiện có hiệu quả chương trình đô thị hóa, tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu để phát triển sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ; nhằm giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho nhân dân lao động và giữ vững an ninh chính trị, thông qua thực tiễn phong trào mà không ngừng xây dựng chính quyền, đoàn thể và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.”

Theo phương hướng yêu cầu chung nói trên, trong thời kỳ 1991 – 1995 Đảng bộ phấn đấu để đạt những mục tiêu tổng hợp sau đây:

- Đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do công tác an ninh quốc phòng đề ra.

- Mức tăng trưởng trong sản xuất bình quân từ 12 – 15% mỗi năm. Riêng 2 năm 1992 – 1993 từ 10 – 12%, khuyến khích tư nhân khuếch trương, kinh doanh, thương mại và dịch vụ ở các chợ và các khu vực trung tâm, phấn đấu sớm xây dựng bến xe An Lộc và nhiều chính sách đòn bẩy để từng bước tổ chức bán buôn ở một vài chợ lớn và khu vực trung tâm của Quận.

- Đến năm 1995 kim ngạch xuất khẩu là 15 triệu USD và nhập khẩu là 13 triệu USD. Trong đó năm 1992 xuất khẩu là 10 triệu USD và 1993 là 12 triệu USD và nhập khẩu là 10 triệu USD. Đến năm 1995, các mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng 20% GTTSL, CN – TTCN.

- Xác định rõ nông nghiệp là một thế mạnh quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Quận, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, phấn đấu chuyển từ vùng thương phẩm về rau, cây kiểng, heo, bò sữa trở thành vùng cung cấp giống cho khu vực thành phố. Trên cơ sở liên kết chặt chẽ với ngành KHKT của TW và TP để đầu tư KHKT hiện đại, nâng dần tính chất hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chương trình đô thị hóa một cách đồng bộ và kiến nghị việc thực hiện chương trình đô thị hóa trở thành 1 nhiệm vụ chung của Thành phố, gắn quy hoạch Quận với quy hoạch tổng thể của thành phố, xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thực hiện chỉnh trang xây dựng mới nhà ở, nhà phố, thương nghiệp, dịch vụ và sản xuất thích hợp dọc theo các trục lộ chính. Nâng cấp và xây dựng mới các trường học, phấn đấu mỗi năm xây dựng mới 100 căn nhà bán cho CNV, diện chính sách và nhân dân lao động.

- Phấn đấu hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,10% vào năm 1995.

- Giải quyết việc làm cho người lao động đến năm 1995 là 19.000 người, trong đó 2 năm 1992 – 1993 là 11.000 người với các biện pháp thích hợp.

- Phấn đấu hàng năm đạt chỉ tiêu huy động học sinh đến lớp là 90% các cháu từ 6 – 14 tuổi, 10% các cháu trong độ tuổi nhà trẻ, 60% các cháu trong độ tuổi mẫu giáo (riêng mẫu giáo 5 tuổi là 80%). Kết quả lên lớp và tốt nghiệp hàng năm đạt loại tiên tiến của TP.

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục cấp I và xóa mù chữ trên địa bàn Quận ở mức cao hơn, tiếp tục phổ cập cấp I cho nhân dân và cấp II cho thanh niên.

- Thực hiện cải cách hành chánh nhằm nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị trước hết là HĐND - UBND và các cơ quan thực hiện, chấp hành pháp luật.

- Tạo sự chuyển biến toàn diện trong công tác VĐQC trên cả 3 mặt là sự lãnh đạo của Đảng và vai trò chính quyền trong công tác VĐQC; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn thể; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Từ nay đến năm 1993 có kế hoạch chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, song song với việc tập trung đầu tư chuyển hóa các địa bàn kinh tế xã hội nhằm tạo cơ sở để làm tốt công tác VĐQC ở những địa bàn này.

- Đến năm 1993 đưa 23 chi bộ đường phố thành chi bộ vững mạnh chủ động công tác, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ chi bộ yếu kém và đảng viên trung bình xuống không quá 5%, trong đó không có chi, đảng bộ Phường yếu kém. Số chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh chiếm 20%. Đến năm 1995 số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh chiếm 30% và không còn diện yếu kém. Phấn đấu hầu hết đảng viên đều làm tốt công tác VĐQC và quan tâm công tác phát triển Đảng.

- Đến năm 1995 xây dựng được quy hoạch cán bộ và tất cả cán bộ lãnh đạo cốt cán phải qua chương trình trung cao cấp, tất cả đảng viên đều đạt trình độ phổ thông về lý luận chính trị và tùy theo nhiệm vụ được phân công để bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

Để thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu chung nói trên BCH Đảng bộ khóa V đề nghị Đại hội xem xét một số biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là:

1. Về tình hình sản xuất quốc doanh:

- Trên cơ sở tiếp tục phân loại sắp xếp lại các Cty, XNQD, chú trọng thực hiện các biện pháp giao vốn và bảo toàn vốn, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước, các biện pháp tài chính, tín dụng, thuế v.v… Tăng cường đổi mới thiết bị hiện đại, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong SX, mở rộng liên doanh liên kết, coi trọng công tác tổ chức cán bộ, mạnh dạn giao quyền chủ động cho Giám đốc và xác định rõ trách nhiệm trong quản lý SXKD, phấn đấu đến cuối năm 1992 cơ bản tách chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế ra khỏi chức năng quản lý sản xuất kinh doanh ở tất cả các phòng ban theo kế hoạch chung của Thành phố. Trong điều kiện vốn lưu động tự có của công ty, XN rất ít (8 – 12%) trong khi vốn cố định có khá hơn, đòi hỏi phải coi trọng biện pháp gọi cổ phần nghĩa là cổ phần hóa các XN, công ty quốc doanh trước hết là cổ phần hóa trong nội bộ XN, công ty và mở rộng ra bên ngoài để khắc phục tình trạng vốn lưu động quá ít hiện nay (điều này đ/c Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là phải “làm liền tay”). Do đó cần thiết phải sớm tiến hành thí điểm và tiến tới mở rộng hình thức xí nghiệp, công ty quốc doanh cổ phần.

- Từ nay đến cuối năm 1993, cùng với sự hỗ trợ của Thành phố và nhất là bằng những vốn tự tạo của các công ty, XN và các nguồn thu khác của Quận, với biện pháp liên doanh liên kết,quốc doanh cổ phần… phấn đấu mỗi công ty, xí nghiệp đều có vốn lưu động có từ 30 – 40% trở lên trong tổng nhu cầu vốn cần thiết sản xuất kinh doanh.

2. Đối với sản xuất ngoài quốc doanh:

Tiến hành sơ kết công tác phát triển sản xuất ngoài quốc doanh, qua đó mở rộng cuộc vận động ở các Phường, các đối tượng nhân dân có khả năng trong người Hoa, người có vốn nước ngoài, có tay nghề kỹ thuật v.v… Khuyến khích mạnh phát triển sản xuất ngoài quốc doanh dưới nhiều hình thức thích hợp. Đồng thời kiến nghị với trên và trong quyền hạn của Quận có những chính sách đòn bẩy về ưu tiên mặt bằng, thuế, điện, cải tiến thủ tục… (như đ/c Bí thư Thành ủy có nói “có chính sách đúng cũng là thế mạnh”) tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài Quận (kể cả nước ngoài) yên tâm và tin tưởng để đầu tư vốn liếng, kỹ thuật thiết bị nhằm phát triển doanh nghiệp, qua đó có tích lũy và mở rộng sản xuất, kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, định kiến, khép kín, gây phiền hà. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý hoạt động sản xuất ngoài quốc doanh đúng hướng và đúng pháp luật.

3. Đổi mới sản xuất nông nghiệp:

Hết sức coi trọng phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân trong đó chú trọng giải quyết nhanh việc cấp quyền sử dụng đất cho nông dân và giải quyết tranh chấp ruộng đất, kiến nghị với cấp trên có chính sách ưu đãi cho nông dân vay vốn sản xuất với lãi suất thấp. Khuyến khích và nhân rộng các điển hình hộ nông dân giỏi. Phát triển các Hội chuyên ngành như Hội chăn nuôi bò sữa, Hội những người làm vườn, cây, cá kiểng… Kiến nghị với Trung ương và Thành phố có chính sách khuyến nông nhất là bảo trợ giá đối với sản xuất nông nghiệp, nhất là sản phẩm từ bò sữa. Nhanh chóng liên kết với các ngành nông nghiệp và với các ngành KHKT để trang bị thiết bị hiện đại để chế biến sản phẩm từ sữa bò. Giải quyết đầu ra cho chăn nuôi bò sữa, khắc phục có hiệu quả tình trạng độc quyền hiện nay của nhà máy sữa Thống Nhất, cũng như có kế hoạch nâng công suất, chất lượng chế biến thức ăn gia súc đủ sức cung ứng nhu cầu chăn nuôi trong Quận.

4. Tiếp tục thực hiện vận động đa dạng hóa nguồn vốn, phát huy nhiều thành phần kinh tế, thực hiện chương trình đô thị hóa trong đó công ty xây dựng và phát triển nhà đóng vai trò nòng cốt. Hết sức coi trọng chất lượng công trình, chú trọng các công trình trọng điểm, đồng thời vận động thực hiện đô thị hóa ở các Phường từ vận động xi măng hóa các đường hẻm, cải tạo mạng lưới điện, chỉnh trang nhà cửa. Chú trọng đô thị hóa làm thay đổi từng bước bộ mặt các Phường nông thôn và các Phường trọng điểm khắc phục tình trạng nặng đầu tư kinh doanh nhà ở và xây dựng thương mại dịch vụ, để tập trung mở mang phát triển sản xuất công nghiệp TTCN, các cơ sở phúc lợi như trường học, y tế… và nhà ở cho CBNV và nhân dân lao động nghèo. Xây dựng tổ chức quản lý trật tự đô thị chuyên trách, trên cơ sở phát động phong trào nhân dân tự giác thực hiện công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị nhất là khu vực quốc phòng, dọc các trục lộ chính, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Hai là: Phải làm quán triệt các cấp, các ngành những quan điểm và các biện pháp tích cực làm chuyển biến tình hình kinh tế phải chú trọng khai thác các tiềm năng, khả năng của Quận và tranh thủ các ngành bên trên để chăm lo giải quyết tốt đời sống nhân dân lao động nghèo, thực hiện tốt chính sách lao động thương binh và xã hội nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền. Đa dạng hóa và xã hội hóa việc thực hiện chính sách xã hội với nhiều hình thức như xây dựng các quỹ cứu tế xã hội, quỹ bảo trợ học nghề, quy tụ nhiều ngành giới, các tổ chức từ thiện. Có kế hoạch phát triển đa dạng hóa các loại hình TDTT, chú trọng tổ chức đời sống văn hóa ở cơ sở và kiện toàn bộ máy tổ chức ngành văn hóa thông tin đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ văn hóa thông tin trong tình hình mới. Quy hoạch lại các nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế một cách hợp lý theo các cụm dân cư, cũng như nhanh chóng đầu tư phát triển công tác dạy nghề trong Quận.

Ba là: Kiện toàn hệ thống chính trị, chú trọng tăng cường cán bộ có nghiệp vụ, uy tín, nhiệt tình và đổi mới mạnh mẽ vai trò hoạt động của các đoàn thể và mặt trận. Xây dựng quy chế làm việc giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể mặt trận để không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, chống tệ nạn quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phải tăng cường thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa, kiên quyết lập lại cho bằng được trật tự kỷ cương xã hội hiện đang “xuống cấp” trên địa bàn hiện nay.

Bốn là: Để tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân, phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, phải kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực, bố trí lại đội ngũ cán bộ chủ chốt theo tiêu chuẩn là: có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực, có uy tín với quần chúng. Từ nay các cơ sở Đảng phải phân công đảng viên làm công tác VĐQC (chỉ trừ những đ/c bệnh nặng có lý do chính đáng). Đồng thời tiếp tục tiến hành củng cố cơ sở Đảng và chi bộ đường phố để có đủ khả năng tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, kịp thời phát hiện và đưa ra khỏi Đảng và cơ quan Nhà nước, các đoàn thể những người thoái hóa, biến chất.

Kính thưa các đ/c đại biểu!

Như phần trên đã nêu: trong thảo luận đóng góp văn kiện bên cạnh những vấn đề đã có sự thống nhất khá cao vẫn còn những vấn đề quan trọng chưa được thảo luận kỹ hoặc có ý kiến khác nhau, để làm cơ sở cho việc biểu quyết nội dung và thông qua Nghị quyết Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin kiến nghị Đại hội trong tham luận ở hội trường cần tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề sau đây:

1. Về kinh tế:

Mặc dù chúng ta có những kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót và kinh nghiệm. Để nền kinh tế của Quận trong những năm tới phát triển đúng hướng và đạt được mức tăng trưởng như trong văn kiện đã nêu, đề nghị Đại hội thảo luận thêm về:

a) Định hướng và các biện pháp chủ yếu để phát triển kinh tế quốc doanh, trong đó phân tích sâu về vai trò những ngành, những lĩnh vực cần đầu tư tập trung để quốc doanh đóng vai trò chủ đạo (phải chăng là ngành may thêu, dệt và cơ khí phục vụ nông nghiệp như báo cáo đã nêu?)

b) Thảo luận sâu về các hình thức sở hữu và về các biện pháp nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của Quận một cách hiệu quả. Trong đó phải chăng cần đặc biệt quan tâm sớm thí điểm và tiến tới mở rộng hình thức XN quốc doanh cổ phần, xây dựng và tăng cường vai trò hội đồng quản trị các công ty, xí nghiệp, nâng cao trình độ quản lý, mạnh dạn giao quyền chủ động cho Giám đốc công ty, xí nghiệp, đồng thời với việc xác định rõ trách nhiệm Giám đốc như văn kiện đã nêu?

Để tập trung phát triển sản xuất ngoài quốc doanh bên cạnh vận động mạnh mẽ và có chủ trương khuyến khích phát triển mạnh sản xuất ngoài quốc doanh trong và ngoài Quận cần thảo luận sâu về biện pháp quan trọng để các nhà đầu tư yên tâm và tin tưởng đầu tư vốn, kỹ thuật, trang thiết bị để phát triển sản xuất, có tích lũy và mở rộng sản xuất. Trong đó vấn đề kiên quyết đổi mới công tác tổ chức quản lý sản xuất ngoài quốc doanh cả về nhận thức, tư tưởng, phương thức quản lý cho đến đổi mới cán bộ phải chăng là biện pháp then chốt hiện nay?

c) Việc đánh giá đúng những thành tựu, tồn tại, kinh nghiệm và qua đó định hướng rõ và có những biện pháp đúng để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình đô thị hóa là một vấn đề quan trọng cần làm sáng tỏ thêm.

2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Làm thế nào để chăm lo đời sống nhân dân lao động nghèo ở địa bàn dân cư hiện nay, trước thực trạng xã hội có sự phân hóa giàu nghèo ngày một gia tăng trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Trong đó những vấn đề gay gắt vạch ra là bên cạnh một bộ phận gia đình ngày càng giàu lên, thì cũng một bộ phận gia đình ngày càng khó khăn, khổ cực, tình trạng thất nghiệp, khó khăn về nhà ở, thất học, mù chữ và đời sống của CNVC – HCSN, lực lượng vũ trang và nhất là cán bộ nghỉ hưu ngày một khó khăn.

Báo cáo chính trị cũng nêu ra một số biện pháp thực hiện, nhưng mới chỉ là những biện pháp chung nhất. Đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và góp lời giải đáp.

3. Về quản lý Nhà nước và đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND, các Phòng Kinh tế tổng hợp và quản lý ngành trong nền kinh tế thị trường:

Qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng quản lý Nhà nước trên nhiều mặt trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực kinh tế và xã hội quá lỏng lẻo và không nghiêm, kỷ cương trật tự xã hội “xuống cấp”đến mức báo động. Các ngành kinh tế tổng hợp và quản lý Nhà nước bị buông lỏng hoặc ngược lại không đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Cần phải phân tích một cách sâu sắc, tìm ra những chủ trương, biện pháp tích cực, kiến nghị với cấp trên sửa đổi những quy định không phù hợp, nhằm lặp lại mức tăng trưởng như trong văn kiện đã nêu, đề nghị Đại hội thảo luận thêm về:

a) Định hướng và các biện pháp chủ yếu để phát triển kinh tế quốc doanh, trong đó phân tích sâu về vai trò những ngành, những lĩnh vực cần đầu tư tập trung để quốc doanh đóng vai trò chủ đạo (phải chăng là ngành may thêu, dệt và cơ khí phục vụ nông nghiệp như báo cáo đã nêu?).

b) Thảo luận sâu về các hình thức sở hữa và về các biện pháp nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của Quận một cách có hiệu quả. Trong đó phải chăng cần đặc biệt quan tâm sớm thí điểm và tiến tới mở rộng hình thức XN quốc doanh cổ phần, xây dựng và tăng cường vai trò hội đồng quản trị các công ty, xí nghiệp, nâng cao trình độ quản lý, mạnh dạn giao quyền chủ động cho Giám đốc công ty, xí nghiệp, đồng thời với việc xác định rõ trách nhiệm Giám đốc như văn kiện đã nêu ?

Để tập trung phát triển sản xuất ngoài quốc doanh bên cạnh vận động mạnh mẽ và có chủ trương khuyến khích phát triển mạnh sản xuất ngoài quốc doanh trong và ngoài Quận cần thảo luận sâu về những biện pháp quan trọng để các nhà đầu tư yên tâm và tin tưởng đầu tư vốn, kỹ thuật, trang thiết bị để phát triển sản xuất, có tích lũy và mở rộng sản xuất. Trong đó vấn đề kiên quyết đổi mới công tác tổ chức quản lý sản xuất ngoài quốc doanh cả về nhận thức, tư tưởng, phương thức quản lý cho đến đổi mới cán bộ phải chăng là biện pháp then chốt hiện nay?

c) Việc đánh giá đúng những thành tựu, tồn tại, kinh nghiệm và qua đó định hướng rõ và có những biện pháp đúng để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình đô thị hóa là một vấn đề quan trọng cần làm sáng tỏ thêm.

2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Làm thế nào để chăm lo đời sống nhân dân lao động nghèo ở địa bàn dân cư hiện nay, trước thực trạng xã hội có sự phân hóa giàu nghèo ngày một gia tăng trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Trong đó những vấn đề hàng hóa nhiều thành phần. Trong đó những vấn đề gay gắt vạch ra là bên cạnh một bộ phận gia đình ngày càng giàu lên, thì cũng có một bộ phận gia đình ngày càng khó khăn, khổ cực, tình trạng thất nghiệp, khó khăn về nhà ở, thất học, mù chữ và đời sống của CNVC – HCSN, lực lượng vũ trang và nhất là cán bộ nghỉ hưu ngày một khó khăn.

Báo cáo chính trị cũng nêu ra một số biện pháp thực hiện, nhưng mới chỉ là những biện pháp chung nhất. Đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và góp lời giải đáp.

3. Về quản lý Nhà nước và đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND, các phòng kinh tế tổng hợp và quản lý ngành trong điều kiện kinh tế thị trường:

Qua thảo luận nhiều Đại biểu cho rằng việc quản lý Nhà nước trên nhiều mặt trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực kinh tế và xã hội quá lỏng lẻo và không nghiêm, kỷ cương trật tự xã hội “xuống cấp” đến mức độ báo động. Các ngành kinh tế tổng hợp và quản lý Nhà nước bị buông lỏng hoặc ngược lại không đáp ứng kịp yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Cần phải phân tích một cách sâu sắc, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan để có những chủ trương, biện pháp tích cực, kiến nghị với cấp trên sửa đổi những quy định không phù hợp, nhằm lặp lại trật tự kỷ cương xã hội, góp phần ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong những năm tới.

4. Về công tác vận động quần chúng:

Từ nhận định trong báo cáo “phải làm cho đảng viên và quần chúng nhận thức được đặc điểm của một Quận ven có đông đồng bào theo đạo, đang phát triển kinh tế nhiều thành phần và đang trong quá trình đô thị hóa…”.

Từ đó thảo luận sâu về nội dung, phương thức vận động nói chung và của Phường, đoàn thể, mặt trận nói riêng. Về sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhà nước với những nhận thức và phương hướng phù hợp tác động thuận lợi nhất theo nghĩa công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của toàn xã hội. Như lời phát biểu của đ/c Võ Trần Chí (Bí thư Thành ủy tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V (vòng 2)… Đây là một chiến lược tình thế, đồng thời là chiến lược cơ bản của Đảng ta. Trong các nội dung của công tác quần chúng, việc tổ chức để quần chúng tham gia quản lý Nhà nước là nội dung rất quan trọng mà trước nay bị buông lơi, cơ quan Nhà nước do đó trượt dài trên nguy cơ quan liêu hóa. Đại hội chúng ta sẽ thảo luận để sao cho các khẩu hiệu về quyền lợi, về dân chủ, không chỉ là lời nói suông. Sức sống của Nghị quyết Đảng là ở chính sách thực tế hàng ngày đi vào quần chúng, ở những cán bộ đảng viên cùng sản xuất, công tác, lao động với quần chúng ở cơ sở, mà trước đây chúng ta thường gọi là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với quần chúng. Nếu hiện nay các cơ sở Đảng có nhiều đảng viên cùng trực tiếp với quần chúng thì những đảng viên đó sẽ cảm nhận nhanh chóng và sâu sắc tính chất phù hợp hay không phù hợp của những chủ trương chính sách và kiến nghị với Đảng và Nhà nước điều chỉnh kịp thời có hiệu quả, những đảng viên đó đồng thời là hạt nhân lãnh đạo quần chúng giới mình, quy tụ được quần chúng thành lực lượng chính trị, làm chỗ dựa cho chế độ.

5. Về công tác xây dựng Đảng:

Qua thảo luận các đại biểu đều nhất trí khẳng định rằng vấn đề hàng đầu hiện nay của công tác xây dựng Đảng là phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, làm cho Đảng trong sạch về chính trị. Song đồng thời phải hết sức chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo của Đảng ở từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Vấn đề cần thảo luận tiếp tục là những biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo của Đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở Đảng nhất là ở Phường và ở chi bộ đường phố; biện pháp để nâng cao chất lượng đảng viên, kiểm tra quản lý và phân công đảng viên làm công tác quần chúng, công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Năm năm tới thời gian thử thách rất gay gắt đối với toàn Đảng bộ. Chúng ta đã có cương lĩnh của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa V. Thực hiện các Nghị quyết ấy là nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội chúng ta phải phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận và tranh luận để làm sáng tỏ những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn vào cuộc sống để cuối cùng có được những Nghị quyết đúng đắn đáp ứng được lòng mong muốn của Đảng bộ và nhân dân. Với tinh thần đó Đại hội chúng ta phải là Đại hội của trí tuệ - đổi mới – dân chủ - kỷ cương và đoàn kết.

Kính chúc sức khỏe của các đồng chí Cách mạng lão thành, các gia đình có công với Cách mạng tiêu biểu. Cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố và quý vị khách mời, chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe và phấn đấu cho Đại hội thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí.

Thông báo