Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Xây dựng đạo đức, văn hóa trong mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng trao Giấy khen cho các cá nhân

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 16/5, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Tô Đại Phong, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam…

Báo cáo về kết quả 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM Nguyễn Thị Là cho biết, Đảng ủy Khối nhận thấy ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Tính chủ động, sáng tạo ở các cấp ủy Đảng đã được nâng lên. Nhiều cấp ủy đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn, giải quyết được những vấn đề cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị mình. Từ đó, tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên về thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; về ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đáng chú ý, việc sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu được quan tâm lãnh đạo, tiếp tục có những chuyển biến tích cực; việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan được bảo đảm tính công khai, minh bạch. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến rõ nét hơn. “Trong toàn Đảng bộ Khối đã xuất hiện thêm nhiều điển hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều đồng chí là lãnh đạo khoa, phòng, ban, người đứng đầu các phòng tham mưu”  – đồng chí Nguyễn Thị Là chia sẻ.  

Kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM Nguyễn Thị Minh Hồng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đang bộ Khối tiếp tục bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nội dung chuyên đề năm 2023 vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hoạt động năm 2023 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Là trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Đồng chí Lê Hồng Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Là trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Một trong những nội dung quan trọng là gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức, văn hóa trong mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên; giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Cùng với đó là đăng ký thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được xác định theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Tùy theo đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, xác định rõ những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch công tác năm nhằm làm chuyển biến rõ nét việc học tập và làm theo Bác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên học sinh và người lao động trong Khối”  – đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng nhấn mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng cũng lưu ý các cấp ủy tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Thường xuyên quan tâm phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nhắc nhở, phê bình, uốn nắn những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã tuyên dương 3 tập thể và 5 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023. Cùng với đó, Đảng bộ Khối tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 61 cá nhân cấp Khối điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực. 

* Cùng ngày, Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM”.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo