Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế TPHCM: Chi bộ Phòng Đào tạo thường xuyên tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cùng các đồng chí đại diện chi ủy chi bộ trực thuộc chúc mừng Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo thường xuyên nhiệm kỳ 2022 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 11/8, Chi bộ Phòng Đào tạo thường xuyên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; 40 đồng chí là đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc và 6 đảng viên của chi bộ Phòng Đào tạo thường xuyên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022 khẳng định Chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên đại học Vừa làm vừa học theo các loại hình đào tạo. Quan tâm phân công công tác, nhiệm vụ cho đảng viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đông Phong đánh giá cao chi bộ đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa UEH. Đảng viên của chi bộ luôn tiên phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu (OKRs) do Ban Giám hiệu giao.

Đồng chí cũng đề nghị chi bộ cần thảo luận để làm rõ những nguyên nhân, bài học rút ra từ những hạn chế, khó khăn. Giai đoạn 2022 - 2025, UEH tiếp tục thực hiện quốc tế hóa trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học, tái cấu trúc tổ chức, hình thành đại học đa ngành và bền vững; trong đó, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về chủ trương thống nhất công tác quản lý đào tạo tại UEH...; Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nêu gương của đảng viên và thực hiên nghiêm túc quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; đảm bảo nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững đoàn kết nội bộ đơn vị, khơi dậy và động viên tiềm lực của viên chức.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình các bước về công tác nhân sự theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy - Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Bí thư khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo