Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

TPHCM: Đến năm 2050, xây dựng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới

TPHCM phấn đấu đến năm 2050, xây dựng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa bàn hành quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TPHCM của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 2/3/2022.

Theo đó, TPHCM phấn đấu đến năm 2030 phát triển cảng biển TPHCM (trong nhóm cảng biển nhóm 4) đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TPHCM, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TPHCM và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 461 đến 540 triệu tấn (hàng container từ 23 đến 28 triệu TEU); hành khách từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy), hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics... kết nối hệ thống hạ tầng cảng biển TPHCM đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ kết nối đồng bộ với cảng biển mới khu vực Cần Giờ vào quy hoạch chung TPHCM.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; nghiên cứu quy hoạch, sớm đầu tư cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ. Tổ chức thực hiện di dời các bến cảng trên sông Sài Gòn và tiếp tục nghiên cứu di dời các khu bến khác phù hợp với phát triển không gian đô thị TPHCM.

Đến năm 2050, xây dựng hoàn thiện cảng biển TPHCM đồng bộ, hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh; đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TPHCM, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh và nước phát triển, thu nhập cao. Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TPHCM và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,5% đến 3,8%/năm; hành khách tăng trưởng bình quân khoảng từ 0,9 đến 1%/năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM thực hiện 3 nhóm giải pháp gồm: Tham mưu, đề xuất về tổ chức thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND TPHCM phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng “Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TPHCM theo quy hoạch và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030”. Xây dựng “Kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng phù hợp quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian đô thị của TPHCM đối với khu bến trên sông Sài Gòn”. Nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo