Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chuyên đề, ý tưởng mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 28/11, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Cụm Thi đua 5 - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (gồm 12 Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Năm 2022, với vai trò Cụm trưởng Cụm Thi đua 5, ngay từ đầu năm Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM đã chủ động trao đổi, phối hợp với Ban Tuyên giáo các đơn vị trong Cụm đề ra kế hoạch, xây dựng Quy chế hoạt động Cụm để thống nhất các nội dung và tổ chức triển khai tốt các hoạt động trong năm 2022. Nhìn chung, hoạt động của Cụm Thi đua 5 đã đi vào nền nếp với kế hoạch được phân công xây dựng cụ thể, rõ ràng; qua các buổi giao ban chuyên đề, đã tạo điều kiện cho các đơn vị cùng nhau giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt thêm tình cảm giữa các thành viên trong Cụm góp phần để các đơn vị trong Cụm thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ của ngành tuyên giáo.

Trong năm 2022, các đơn vị thành viên Cụm thi đua 5 đã tập trung tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hội nghị thông tin thời sự. Cùng với đó thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước cụ thể hóa bằng các công trình, phần việc để góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện công tác lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng; Thực hiện công tác nắm tình hình dư luận Nhân dân, xây dựng và củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; Thực hiện công tác tuyên truyền miệng, xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại đơn vị…

Tại Hội nghị, một số ý kiến cho rằng, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm Thi đua 5 trong thời gian tới, các thành viên thuộc Cụm cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chuyên đề, ý tưởng mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác, đồng thời cần bám sát và thực hiện tốt những nội dung, kế hoạch mà Cụm đã đề ra. Các đại biểu thông qua kết quả thi đua của Cụm với kết quả tự đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo