Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không” mang đậm đặc trưng, thế mạnh của Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM

Các tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2023 nhận giấy khen tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 17/10, tại trường ĐH Mở TPHCM, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2023. Tham dự và chủ trì lễ tuyên dương có Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Là.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Là ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm công tác Dân vận của Đảng; đánh giá cao công tác dân vận của Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM. Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên trong thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nổi bật là công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, quản trị, trong hoạt động dạy, học, thi, tuyển sinh; đào tạo - nghiên cứu khoa học; vận động các nguồn lực, có các chính sách kịp thời trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên. Đồng thời, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tích cực trong vận động, thực hiện công tác an sinh xã hội của thành phố và cả nước với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chủ động và tích cực đóng góp vào các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các cơ quan, đơn vị trong Khối tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân Thành phố tích cực tham gia xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học...

Đồng chí Nguyễn Thị Là yêu cầu các cấp ủy Đảng trong năm 2024 và cho đến ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố năm 2025 tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không” mang đậm dấu ấn, đặc trưng, thế mạnh của đơn vị, đặc biệt là thực hiện tốt Quyết định số 784-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” TPHCM, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Dịp này, Đảng ủy Khối khen thưởng 17 tập thể, 30 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp Khối và 12 tập thể, 2 cá nhân tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong các hội thi do Thành phố và Trung ương tổ chức.

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại hội nghị, TS. Lê Thị Thúy Hương, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Luật TPHCM giới thiệu về phương pháp tiếp cận, những nội dung cốt lõi, quy định mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Kim Hồng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo