Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng mở rộng đối tượng

Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Hoàng Hà trao giấy chứng nhận cho các đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận; Đặng Tấn Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình.

Năm 2019, công tác giáo dục lý luận chính trị của quận được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện, giúp cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ bản của địa phương, cơ sở. Những nội dung có tính định hướng chính trị trong chương trình đào tạo đã góp phần củng cố niềm tin, uốn nắn những lệch lạc, chống các luận điệu sai trái, tạo cơ sở cho sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên có tầm nhìn bao quát, có năng lực tự đánh giá, tự lý giải các vấn đề phức tạp đang đặt ra trong cuộc sống, góp phần quan trọng cho việc giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Trong năm, quận đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận, kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác đoàn thể…  Qua đó, đã tổ chức 36 lớp với hơn 3.400 học viên tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Hoàng Hà đề nghị các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể quận trong thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các chương trình đào tạo… góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận cần đổi mới phương thức tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng mở rộng đối tượng, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở và từng bước mở rộng các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị đến quần chúng nhân dân…

Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã trao Giấy chứng nhận của Học viện Cán bộ TP cho 218 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2019 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 của Quận ủy quận Tân Bình.

Nguyễn Thị Luân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo