Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Samco - Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/2, Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ảnh).

Hội nghị học tập được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường Tổng Công ty, cùng 30 điểm cầu tiếp sóng của 23 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Tổng Công ty, với sự tham gia học tập, quán triệt của 918 đảng viên và các cán bộ đoàn thể.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên cấp Thành phố,  thông tin những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 4 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; và “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, từ cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt hôm nay, lựa chọn những nội dung phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị mình, xây dựng nội dung thực hiện cụ thể bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình và chương trình công tác năm 2023.

Nguyễn Chí Nguyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo