Chủ Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023

Samco tổ chức Hội thi “Tầm nhìn tương lai” trong thanh niên công nhân

Đoàn viên Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tham gia Hội thi

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/11, Công đoàn và Đoàn Tổng Công ty Samco tổ chức tổng kết Hội thi “Tầm nhìn tương lai” tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đoàn viên, thanh niên và người lao động trong toàn Tổng Công ty - lần thứ VII năm 2021.

Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 9 giờ 00 ngày 15/10/2021 đến 17 giờ 00 ngày 5/11/2021. Nội dung Hội thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thi nhằm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác giáo dục về chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động. Hội thi đã thu hút hơn 1.052 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Ban tổ chức đã biểu dương 81 thí sinh đạt thành tích tốt, tích cực tham gia Hội thi.

Nhân Ngọc Dũng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo