Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

SAMCO tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả hơn

Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/7, Đảng ủy Tổng Công ty SAMCO tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quán triệt, triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM” và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM với một số nội dung trọng tâm, cốt lõi đáng chú ý như: Tìm hiểu quan điểm của Bác về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; 5 quan điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc để văn hóa là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; các nhiệm vụ, giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh đề nghị các cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể Tổng Công ty tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề năm 2023 theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó, tiếp tục quan tâm đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới đạt hiệu quả cao; tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ; mỗi cán bộ, đảng viên đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 theo các nội dung được quán triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình.

Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 2 xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; yêu cầu các cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể Tổng Công ty tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, bằng nhiều hình thức, giải pháp thiết thực, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, dần trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động đơn vị; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình xuất sắc tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chí Nguyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo