Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 22/6, kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bế mạc.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị bền vững, hài hòa với môi trường và xã hội

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, qua 1 buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 16 - kỳ họp chuyên đề của HĐND TP khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, HĐND TP đã tích cực thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những nội dung liên quan và thông qua báo cáo lập quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết Đề án Xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Trước hết, về Báo cáo lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận kỹ lưỡng và đi đến thống nhất cao. Quy hoạch này không chỉ xác định rõ hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị bền vững, hài hòa với môi trường và xã hội. Quy hoạch này sẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động xây dựng và phát triển TP trong thời gian tới, giúp TPHCM vươn lên trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân TP.

Về Nghị quyết của HĐND TP ban hành Đề án Xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM, các đại biểu đã thống nhất thông qua với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn trật tự xã hội, phòng chống tội phạm và bảo vệ an toàn cho người dân.

“Hai Nghị quyết này sẽ tạo ra một cơ chế hỗ trợ toàn diện, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho lực lượng này, từ việc đào tạo, trang bị phương tiện đến các chính sách đãi ngộ nhằm xây dựng lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời thông tin các vấn đề liên quan về an ninh trật tự đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương” - đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP tại kỳ họp. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP tại kỳ họp.

Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TP vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

Đối với Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Hội đồng thẩm định quy hoạch, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và các ý kiến của đại biểu HĐND TP để hoàn thiện hồ sơ  Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đối với Đề án và Nghị quyết nhằm triển khai đề án về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP thường xuyên rà soát, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; chỉ đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; Tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; có giải pháp, kế hoạch cụ thể tuyển chọn nhằm bổ sung đủ nhân sự cho lực lượng này, đảm bảo theo quy định pháp luật và mốc thời gian hoàn thành kiện toàn nhân sự Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ vào Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND TP. Trong đó, chuẩn bị có chất lượng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024; báo cáo tình hình sử dụng khoản chưa phân bổ từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách 16 quận theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH của Quốc hội 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thực hiện chủ đề năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 06 tháng đầu năm 2024; Tập trung chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND TP đảm bảo theo quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các Ban của HĐND TP tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là khảo sát nắm tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri về nội dung các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua; tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đôn đốc các cơ quan thực hiện và giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời thông báo kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực HĐND TP trong việc thực hiện Quy chế phối hợp; Phối hợp vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân TP tham gia giám sát, bảo đảm để nghị quyết đi vào cuộc sống, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội và ý kiến với HĐND TP trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những Nghị quyết tác động đến lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm Phó trưởng Ban Đô thị đối với đại biểu Huỳnh Hồng Thanh theo quy định do chuyển công tác và có đơn thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo