Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Quán triệt các nội dung cơ bản trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền cùng báo cáo viên và đại biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn)  - Ngày 26/5, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị giới thiệu “Tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự hội nghị, có đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối và hơn 400 cán bộ chủ chốt, cấp ủy cơ sở và đảng viên thuộc các chi  bộ, đảng bộ cơ sở Khối.

Tại hội nghị, TS Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng -  Học viện Chính trị khu vực 2 đã giới thiệu nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm gồm 3 phần “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền đề nghị các cấp ủy cơ sở chú trọng việc quán triệt các nội dung cơ bản tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tăng cường sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc “cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội” đến toàn thể đảng viên trong Khối.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo