Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Tập trung đề xuất các giải pháp tham gia thực hiện các đề án, Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa của Thành phố

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 21/6, tại Trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2024.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy. Bí thư Đảng ủy Khối, Lương Văn Nhiền chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hồng Hà, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức học tập, quán triệt và phổ biến chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” cho gần 400 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời, tổ chức Hội nghị chuyên đề quý 1/2024 về “Giải pháp xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” tại chi bộ, đảng bộ cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khen thưởng 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối năm 2021 – 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã kết nạp 23 đảng viên mới, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2024, các cấp ủy cơ sở cần tập trung quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên các văn bản của Đảng: Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTU, ngày 27/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến cấp ủy cơ sở, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh…  Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, quan tâm công tác phát triển đảng trong giảng viên, sinh viên, đội ngũ văn nghệ sĩ thuộc Khối. Đồng thời, tuyên truyền thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 do Đảng ủy Khối phát động.

Diệu Bình

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo