Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Quan tâm thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với đối tượng cán bộ, quản lý giáo dục

Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy trường Cán bộ Quản lý giáo dục TPHCM về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/9, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM do đồng chí Đinh Thị Thảo Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã làm việc với tập thể Đảng ủy trường và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý giáo dục TPHCM.

Nội dung buổi làm việc nhằm kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đối với Đảng ủy trường và kiểm tra vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Qua báo cáo của đơn vị, Đảng ủy trường và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động trong nhà trường, vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  Trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy trường đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của viên chức, người lao động, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, ổn định tư tưởng viên chức, người lao động và nhanh chóng xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng mới thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo của ngành và nhu cầu bồi dưỡng của địa phương và tăng cường liên kết trong đào tạo bồi dưỡng.

Cùng với đó, Nhà trường đã rà soát, bổ sung quy tắc ứng xử trong Nhà trường, các đảng viên trong Đảng bộ trường đăng ký các giải pháp, các phần việc cụ thể trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện việc nêu gương... Qua đó, Nhà trường đổi mới chương trình đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đời sống vật chất viên chức, người lao động được nâng cao, thực hiện tốt chế độ đãi ngộ viên chức, người lao động.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực của đơn vị và vai trò người đứng đầu của đồng chí Bí thư, Hiệu trưởng Nhà trường trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, quan tâm thực hiện công tác tư tưởng chính trị, ổn định, đoàn kết trong Nhà trường, triển khai trong đảng viên đăng ký từng phần việc với giải pháp cụ thể trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc lan tỏa thông tin tích cực, tích cực tham gia thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch … góp phần quan trọng trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng kiến nghị một số nội dung Đảng ủy trường và đồng chí Bí thư Đảng ủy trường tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị như hằng năm xác định nội dung đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; quan tâm xây dựng, thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với đối tượng cán bộ, quản lý giáo dục; chú trọng tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động để học tập, noi theo. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên; tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo