Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM

TPHCM vừa có chỉ đạo về việc quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, về công tác quản lý, UBND TPHCM giao các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không xây dựng, lấn chiếm, xả rác xuống các tuyến sông, kênh, rạch theo Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường lực lượng cán bộ chuyên trách có chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực quản lý sông, kênh, rạch, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, đảm bảo công tác thanh tra, xử lý vi phạm được phát hiện kịp thời, xử lý chấm dứt tình trạng sai phạm trong hoạt động xây dựng theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch theo phân cấp quản lý.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện lập kế hoạch cải tạo và phát triển mạng lưới giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TP. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên khẩn trương tham mưu, trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện lập hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch trình UBND TP phê duyệt. Tổ chức xác định, cập nhật mốc hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch trên bản đồ địa chính để làm cơ sở cắm mốc tại thực địa.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng, cập nhật kịp thời hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch vào trong đồ án quy hoạch, bản đồ quy hoạch xây dựng đô thị và công bố theo quy định.

UBND TP và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch theo phân cấp quản lý.

Về công tác đầu tư, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các dự án duy tu, nạo vét khơi thông dòng chảy, xây dựng bờ kè chống sạt lở, kiên cố hóa các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn TP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ trì phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tham mưu đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm chủ động phòng, chống và khắc phục sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo