Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM

Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 1/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối, trong năm 2022, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Khối đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia cùng cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và cơ quan chủ quản. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung, trong đó đáng chú ý là việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng từng bước đi vào chiều sâu.

Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền trao khen thưởng Đảng bộ Trường ĐH Văn hóa TPHCM và Đảng bộ Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM xếp loại Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền trao khen thưởng Đảng bộ Trường ĐH Văn hóa TPHCM và Đảng bộ Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM xếp loại Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo thực hiện Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhân sự các chức danh cấp ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp ủy cơ sở. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo các đảng ủy cơ sở tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, phát triển 37/30 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu đề ra). Đồng thời, tổ chức tổng kết Hội thi và trao 31 giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho tác phẩm các thể loại Múa; Điện ảnh - Sân khấu; Sáng tác ca khúc mới; Mỹ thuật và các Giải thưởng Biểu diễn, quảng bá tác phẩm. Triển khai “xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong các đơn vị trường học trực thuộc khối.

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và quan tâm tổ chức thực hiện.

Năm 2023, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng Nghị quyết về “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới”. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 2023 của Bộ Chính trị.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 2 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc” tiêu biểu năm 2022; khen thưởng 17 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Cùng với Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM”. Chuyên đề do đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quán triệt, phổ biến. Theo đồng chí Lâm Hữu Đức, có 9 nhiệm vụ, giải pháp trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM hiện nay.

Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tập trung phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa, góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh với những đặc trưng riêng của Thành phố mang tên Bác. 

Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lâm Hữu Đức phổ biến chuyên đề phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lâm Hữu Đức phổ biến chuyên đề phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, cần phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về văn hóa. Phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn TP gắn với sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành quy hoạch, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP. Tập trung hoàn thành quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, trong đó có quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo ra một tổng thể các công trình kiến trúc đặc trưng về không gian văn hóa Hồ Chí Minh… Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ văn hóa của TP; chú trọng đầu tư trên lĩnh vực văn hóa, xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển các công trình kiến trúc, nghệ thuật. Cuối cùng, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, truyền thông, báo chí… 

Diệu Bình – Anh Huy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo