Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Phải có mô hình sinh hoạt Đảng đặc thù tại các đơn vị liên doanh, liên kết

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 8/6, Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty; kết quả thực hiện 6 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa IV giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải. Bí thư Đảng ủy SAMCO Phạm Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Lấy khoa học và công nghệ là động lực để phát triển doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy SAMCO đã lãnh đạo và đạt được một số kết quả tích cực trong nửa nhiệm kỳ qua…

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải yêu cầu SAMCO cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm; phát huy tiềm năng lợi thế, chú trọng nghiên cứu đầu tư sản xuất, cung cấp các loại xe sử dụng nhiên liệu sạch cho TP; tập trung xây dựng phát triển thương hiệu SAMCO  thông qua các sản phẩm chủ lực đến thị trường các tỉnh thành cả nước và khu vực.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh doanh hiệu quả dịch vụ logistics phù hợp với định hướng, quy hoạch logistics của TP; phát triển và ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, lấy khoa học và công nghệ là động lực để phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ động triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ, quy trình.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị SAMCO phải có mô hình sinh hoạt Đảng đặc thù tại các đơn vị liên doanh, liên kết; các công ty cổ phần, vốn nhà nước không chi phối, nhất là phải giữ vững nguyên tắc điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý cơ sở Đảng và đảng viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực

Trước đó, báo  cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAMCO Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy SAMCO đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy kịp thời triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và lãnh đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết văn bản chỉ đạo Thành ủy và Trung ương.

 Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh báo cáo tại hội nghị Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh báo cáo tại hội nghị

Đối với công tác lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy SAMCO quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; tham gia tích cực cùng TP trong công tác phòng, chống dịch. Chú trọng quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; bảo đảm thu nhập, việc làm, tiêm ngừa đầy đủ, giúp người lao động vượt qua khó khăn của dịch bệnh, an tâm công tác.

Bên cạnh đó, SAMCO đã triển khai thực hiện phương án tổ chức quản lý hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới (giai đoạn 2) theo đúng chủ trương của TP và đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, tình hình tài chính ổn định, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

Bí thư Đảng ủy SAMCO Phạm Quốc Huy phát biểu tại hội nghị Bí thư Đảng ủy SAMCO Phạm Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Riêng về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc theo Đề án đã được phê duyệt; chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Ngoài ra, công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ được đảm bảo… Nhiều hoạt động thiết thực vì xã hội cộng đồng gắn với khẩu hiệu “Đồng hành và chia sẻ” của Tổng Công ty” được thực hiện nhân rộng trong toàn Tổng Công ty.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết, trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy SAMCO đã lãnh đạo đạt được những kết quả tích cực, phát huy vai trò, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng, kiên trì thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành

Ngoài ra, công tác cán bộ được chú trọng và tập trung thực hiện, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ SAMCO đã kết nạp được 115 đảng viên mới, đạt 46% chỉ tiêu so với nhiệm kỳ. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy Đảng đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các doanh nghiệp và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo