Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự

Quang cảnh buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 30/3, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy TPHCM về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2019 – 2021.

Tiếp đoàn kiểm tra có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu.

Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả tích cực

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP cho biết, trong giai đoạn 2019-2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, kịp thời ban hành Kế hoạch số 273- KH/TU; các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, phát động, xây dựng phong trào có nhiều chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức và nội dung đa dạng, chủ động trong công tác đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự và tệ nạn xã hội; các lực lượng nòng cốt của phong trào luôn được củng cố và phối hợp tốt trong công tác tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, đóng góp tích cực vào đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP trong thời gian qua, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ khám phá án.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Kế hoạch số 273-KH/TU; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội được chủ động và ngày càng có sự gắn kết; việc lồng ghép nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào khác được thực hiện linh hoạt, phong phú, thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thông qua các nội dung hoạt động của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư ngày càng lành mạnh, góp phần làm giảm phát sinh tội phạm.

Theo đồng chí Đinh Thanh Nhàn, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả tích cực được duy trì và nhân rộng trong thời gian qua như: Mô hình “Nhà trọ tự quản”, “Xe ôm tự quản”, "Dân phòng tự quản”, “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm”, “Camera giám sát tình hình an ninh, trật tự”, “Mô hình 5+1”,…

Đồng chí Đinh Thanh Nhàn cũng thừa nhận, trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi, nội dung, hình thức vận động, tuyên truyền chưa sát hợp với từng lĩnh vực, từng đơn vị, địa bàn, chưa lan tỏa sâu rộng đến đông đảo Nhân dân. Một bộ phận Nhân dân còn mất cảnh giác trước hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, còn tư tưởng e ngại, chưa tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đồng chí Đinh Thanh Nhàn báo cáo tại buổi làm việc. Đồng chí Đinh Thanh Nhàn báo cáo tại buổi làm việc.

Tăng cường phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thanh Nhàn cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức các cấp, các ngành, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW và Kết luận số 44-KL/TW; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thực chất; chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả của từng mô hình, tổ chức tự quản, có kế hoạch phát triển, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự…

Tại buổi làm việc, TPHCM kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tập trung củng cố, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự đã triển khai nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, đề xuất Bộ Công an phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có văn bản hướng dẫn các tổ chức thành viên tích cực tham gia vào công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo