Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Năm 2023: Hoạt động đầu tư tài chính của Satra đạt 114% kế hoạch

Các đồng chí Võ Hữu Hạnh, Nguyễn Hữu Nghĩa tặng Giấy khen đến 3 người đại diện vốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 10/5, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý vốn và đại diện vốn năm 2023.

Đến dự có các đồng chí: Võ Hữu Hạnh, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty; Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng 80 đại biểu là thành viên HĐTV, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các công ty con, công ty liên kết.  

Tính đến cuối năm 2023, danh mục đầu tư của Satra gồm 40 doanh nghiệp, trong đó có 34 công ty cổ phần và 6 công ty TNHH với tổng vốn đầu tư 2.033,8 tỷ đồng. Kết quả năm 2023, cổ tức và lợi nhuận Satra được chia là 4.082,5 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch, vượt 12,7% so với năm 2022, tỷ suất lợi nhuận đạt 200,7%.

Tại hội nghị đã có 15 lượt ý kiến thảo luận về hoạt động giám sát tài chính; công tác văn thư, lưu trữ, giao nhận tài liệu của người đại diện vốn; về các nhân tố quan trọng tác động đến việc nâng cao năng lực quản trị của người đại diện vốn; về công tác quy hoạch và đào tạo người đại diện vốn; về trách nhiệm của người đại diện vốn; về mối quan hệ công tác của người đại diện vốn với các phòng chức năng Tổng Công ty…

Satra tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý vốn và đại diện vốn năm 2023. Satra tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý vốn và đại diện vốn năm 2023.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Satra Nguyễn Hữu Nghĩa giải đáp các kiến nghị của người đại diện vốn đặt ra tại hội nghị. Năm 2023, đồng chí ghi nhận người đại diện vốn Satra đã thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Công ty trong việc tiếp tục góp phần thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; từng bước nâng cao công tác quản trị và công tác quản lý tài chính; tiếp tục phối hợp với Satra tập trung giải quyết tốt việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước…

Nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Ban Điều hành Tổng Công ty lãnh đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn qui hoạch người đại diện vốn phù hợp với tình hình thực tiễn và mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty; đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ người đại diện vốn thực thi đúng các qui định pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ của người đại diện vốn.

Đối với người đại diện vốn chuyên trách, trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành của doanh nghiệp, tập trung bám sát các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghiên cứu biến động thị trường để có giải pháp ứng phó phù hợp để đảm bảo mục tiêu đạt kết quả tốt nhất của kế hoạch 2024 đã đề ra. Đối với các đại diện vốn kiêm nhiệm, cần tăng cường mối liên hệ, hỗ trợ trong công tác phối hợp với các đại diện vốn chuyên trách, có ý kiến với Ban điều hành công ty thực hiện theo định hướng, chiến lược của Tổng Công ty để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông/thành viên góp vốn, trong đó có Tổng Công ty.

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng Công ty đã khen thưởng 3 người đại diện vốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 người đại diện vốn có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý vốn - đại diện vốn năm 2023.

Sỹ Bình Phong


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo