Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội

TS Lê Thị Ngọc Điệp báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/7, Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, 3 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư.

Hội nghị đã tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM.

Tại Hội nghị, TS Lê Thị Ngọc Điệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM đã báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, 3 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội trên địa bàn TP.

Báo cáo cũng đã nêu bật tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, 3 năm thực hiện Đề án số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng và nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo chuyên đề về “Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”; “Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Đại học Quốc gia TPHCM trong sử dụng Internet, mạng xã hội theo Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương”.

Việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo