Thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2018

Khối thi đua 6 ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố tổng kết phong trào thi đua yêu nước

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/11, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối trưởng Khối Thi đua 6 - ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017 (ảnh). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Năm 2017, các thành viên Khối thi đua đã tập trung nắm tình hình, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả kiểm tra, giám sát của 5 đơn vị thành viên trong Khối đảm bảo thực hiện tốt theo chương trình đã đề ra (đạt chỉ tiêu 100%), có một số đơn vị vượt chỉ tiêu đề ra. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị thành viên Khối thi đua 6 từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện theo đúng phương châm, phương pháp, từng bước đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục. Đối tượng và nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát quan điểm, đường lối chỉ đạo và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên.Trong năm 2018, cần sớm tham mưu xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra giám sát ngày càng có chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới.

Quang Chí - Diệu Bình

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 23/3/2018

* Sáng 23/3, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt thời sự và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 499 quân nhân dự bị động viên giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên quý 1/2018. Tại buổi sinh hoạt, Trung tá Hoàng Văn Thái thông tin: tình hình thời sự, chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước trong thời gian gần đây; tình hình lực lượng vũ trang, dự bị động viên năm 2017 và đánh giá nhiệm vụ lực lượng dự bị động viên của Quận 1 trong thời gian. (Ngọc Tiến)

* Ngày 23/3, Quận ủy Quận 2 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho 73 đảng viên mới khóa I – năm 2018. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…(Văn Thành)


Tin vắn ngày 22/3/2018

* Ngày 22/3, tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Khối thi đua 1 – UBKT Thành ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018 cho hơn 500 đồng chí cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác KTGS thuộc các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Quân sự và Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác KTGS các cấp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa không để tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. (Nguyễn Đức Thắng)