Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên

Toàn cảnh Tọa đàm “Đẩy mạnh các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM”

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/5, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên”.

Tọa đàm được tổ chức nhằm trao đổi và đưa ra các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên tại trường, từ đó thực hiện hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030” và Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/05/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg trong ngành Giáo dục. 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã trình bày những tham luận với nội dung là những mô hình giải pháp có hiệu quả sâu sát với thực tế. Bên cạnh những đánh giá khách quan thực trạng, các đơn vị còn đề xuất những giải pháp tiêu biểu nhằm củng cố lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng lẽ sống cao đẹp cho sinh viên trường trong giai đoạn mới. Cụ thể như “Tổng hợp thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM”; “Thực trạng về đạo đức, lối sống của sinh viên trên không gian mạng và giải pháp nâng cao ý thức đạo đức, văn hóa đối với sinh viên trường trên không gian mạng”; “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trong tình hình mới”…

Tại buổi Tọa đàm, đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm tại các đơn vị như phương pháp nêu gương từ cán bộ giảng dạy là một trong các phương pháp có tác động trực tiếp đến sinh viên; Thành lập Phòng Tham vấn Tâm lý và Pháp luật cho sinh viên; và Khôi phục hệ thống phát thanh sinh viên vào đầu mỗi sáng,…

Tọa đàm gợi mở những giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình hiện nay nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên, góp phần bảo vệ sinh viên khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố bên ngoài và khắc phục những yếu tố về tâm lý nói chung, rèn luyện ý chí, năng lực để gia nhập đội ngũ nhân lực ưu tú tương lai, góp phần xây dựng Nhà trường và xã hội văn minh, giàu đẹp.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo