Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ KH-ĐT

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức.

Theo báo cáo, năm 2022, Bộ KH-ĐT đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về KH-ĐT và thống kê; thường xuyên cập nhật, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế; tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp lớn; soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng giúp Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Nổi bật trong năm 2022 là bộ đã trình Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành các văn bản quan trọng như: Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; 3 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho một số địa phương, các Nghị quyết về phát triển vùng kinh tế-xã hội…; xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội...

Năm 2023, ngành KH-ĐT và Bộ KH-ĐT đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đẩy nhanh hơn 3 đột phá chiến lược…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Bộ KH-ĐT là cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng". Đánh giá cao những đóng góp của Bộ KH-ĐT trong năm 2022, nhất là dấu ấn khi trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội có quy mô 347.000 tỷ đồng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, với 4 lĩnh vực trọng tâm mà thực tế khẳng định là đúng và trúng, Thủ tướng cho rằng, bộ đã làm tốt hơn công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, công tác của ngành KH-ĐT và thống kê vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Thủ tướng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược, phản ứng chính sách; sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển, xây dựng cơ chế, thể chế thúc đẩy hợp tác công-tư; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác truyền thông chính sách; công tác triển khai các quy hoạch; công tác xây dựng, lập kế hoạch, giải ngân, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát đầu tư công...

Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng yêu cầu bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu chiến lược, điều hành kế hoạch, điều phối kinh tế vĩ mô. Theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động trong và ngoài nước; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ KH-ĐT Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ KH-ĐT

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả. Song song đó, Bộ KH-ĐT cũng cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tham mưu thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nâng cao hơn nữa vai trò kiến tạo của Bộ KH-ĐT, hoàn thành cơ sở vật chất cho trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và tham khảo, học tập kinh nghiệm các nước về lĩnh vực này. Tiếp tục tham mưu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội.

Thủ tướng lưu ý, với nguồn vượt thu năm 2022 là 392.000 tỷ đồng, cần ưu tiên xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, dùng nguồn lực này để thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng là tới năm 2025, cả nước có 3.000 km cao tốc và tới năm 2030 có 5.000 km cao tốc để tạo không gian, động lực phát triển mới cho đất nước, làm "ra tấm ra món", dứt khoát không dàn trải, manh mún, kéo dài. Hoàn thiện thể chế cho hợp tác công-tư để đáp ứng yêu cầu của sự vận động, phát triển và đòi hỏi của thực tiễn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực. Đơn cử như trước đây đầu tư các tuyến cao tốc chỉ do Bộ Giao thông Vận tải triển khai, nhưng trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã bố trí số vốn lên tới 470.000 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông, cao gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước, do đó nếu làm theo cách trước đây thì không thể thực hiện được. Trong khi đó, nếu được phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ thì các tỉnh, thành phố rất phấn khởi và có động lực để triển khai vì các dự án cao tốc gắn liền với sự phát triển của địa phương, thực tiễn đã cho thấy cách làm mới là phù hợp, hiệu quả…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo