Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 31/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã đến dự.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM; Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ đáp ứng với chiến lược chuyển đổi số

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã báo cáo công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; kịp thời triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy đến các cơ sở đảng. Cùng với đó là kịp thời phê duyệt bổ sung quy hoạch và quy hoạch nhân sự của các cấp ủy cơ sở; cho ý kiến hiệp y về công tác cán bộ; thực hiện tốt việc sưu tra bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng.

Đảng ủy Khối cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương, Thành ủy; tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực trọng yếu, quan trọng, đơn vị có nhiều vấn đề phức tạp về nhân sự, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo xem xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và cùng cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị...

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là Khối trường tổ chức tổng kết năm học 2022-2023; thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh năm học 2023-2024 đảm bảo đúng thủ tục, quy trình và đạt chỉ tiêu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ; triển khai, thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ đáp ứng với chiến lược chuyển đổi số để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống nhằm hoàn thành kế hoạch đào tạo.

Phát huy tốt các nguồn lực, thế mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP cần phát huy tốt các nguồn lực, thế mạnh để khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, lợi thế của các trường đại học, cao đẳng là công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để nghiên cứu, đưa vào chương trình giảng dạy. Vì vậy, trong công tác đào tạo cần được tổng kết để đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của TP.

Đề cập đến Đề án 01-ĐA/TU ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu trong công tác đào tạo, các trường trực thuộc Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP cần gắn Đề án này để vừa thực hiện tốt quy định của Đảng vừa sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị về giáo dục – đào tạo.

Trao đổi về việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường đại học, cao đẳng gắn với giáo dục cho sinh viên, đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn, hàng quý các trường chọn các chủ đề theo chỉ đạo Đảng ủy Khối gắn các văn bản của Thành ủy để có những chuyên đề sâu sắc về nội dung, đổi mới phương thức, có trọng tâm, trọng điểm và có những sản phẩm cụ thể.

Nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, cùng với công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, huấn luyện nghiệp vụ để nâng cao năng lực của cấp ủy viên, cần gắn liền với công tác kiểm tra giám sát, công tác tuyên giáo, dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để đạt được kết quả đồng bộ. Có thể mỗi nội dung chọn một đơn vị thực hiện thí điểm, từ đó nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả tốt.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo