Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

Đảng ủy Nhạc viện TPHCM khen thưởng 1 Chi bộ và 9 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”

Đồng chí Lương Văn Nhiền trao giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/2, Đảng ủy Nhạc viện TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL); Tiến sĩ Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TPHCM; Tiến sĩ Hoàng Ngọc Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhạc viện TPHCM; Trần Minh Đặng, Chủ tịch Hội đồng Trường Nhạc viện TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Long cho biết, trong năm 2022, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả khâu đột phá việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy chi bộ. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn của các đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Trong năm 2022, Đảng ủy Nhạc viện TPHCM phát triển được 2 đảng viên mới.

Năm 2023, Đảng ủy Nhạc viện TPHCM tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý người học và đảm bảo đầu ra cho nghiên cứu sinh, sinh viên; phấn đấu phát triển từ 2 - 3 đảng viên mới; quan tâm sâu sát đến tâm tư nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động và tổ chức các phong trào thu hút đoàn viên tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Nhiền đề nghị Đảng ủy Nhạc viện TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua việc hưởng ứng Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” với tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo tại đơn vị.

Dịp này, Đảng ủy Nhạc viện TPHCM khen thưởng 1 Chi bộ và 9 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Ngoài ra, Đảng ủy còn tặng giấy khen cho 4 chi bộ và 9 đảng viên có nhiều đóng góp tích cực trong công tác  xây dựng Đảng năm 2022.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo