Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương 70 tập thể, cá nhân

Tuyên dương các cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/7, Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên dương Gia đình tiêu biểu, điển hình Lao động giỏi năm 2023 và khen thưởng học sinh giỏi năm học 2022 - 2023.

Tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn Khối Trần Nhật Sinh đã phát biểu ôn lại truyền thống 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam… Tiếp nối truyền thống, cùng với sự phát triển không ngừng của giai cấp công nhân thành phố và cả nước, dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Đảng ủy Khối, mục tiêu - nhiệm vụ của Công đoàn Khối cơ sở Bộ VHTT-DL trong những năm qua được xác định đó là: “Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cầu nối giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với người lao động; lấy hạnh phúc của công nhân, viên chức, lao động làm thước đo hiệu quả hoạt động công đoàn; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và sự phát triển kinh tế xã hội của TPHCM”.

Trên cơ sở đó Công đoàn Khối đã tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm như đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, tập trung thực hành tiết kiệm, phát huy các sáng kiến làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng lực lượng CNVC-LĐ vững mạnh về mọi mặt, là lực lượng nòng cốt, thể hiện tinh thần giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vừng vàng… Tham gia xây dựng, tham gia quản lý, tham gia kiểm tra giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức các phong trào hành động, thi đua yêu nước thiết thực và hiệu quả trong CNVC-LĐ; đặc biệt tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chủ đề từng năm…

Dịp này, Ban Thường vụ Công đoàn Khối khen thưởng 9 tập thể và 14 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023; tuyên dương 17 gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc năm 2023; tuyên dương các điển hình “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; cán bộ Công đoàn tiêu biểu. Đặc biệt, Ban Thường vụ Công đoàn Khối đã khen thưởng 26 học sinh là con của CNVC-LĐ đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2022 – 2023…

Anh Huy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo