Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Bình Tân: Quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các triển khai Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/8, Quận ủy Bình Tân tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ chủ chốt, đảng viên trực thuộc Đảng bộ quận. Hội nghị được trực tuyến đến 10 phường.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 trình bày những nội dung cốt lõi về tác phẩm, làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng chỉ ra việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên và rút ra thông điệp là: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Cũng trong hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp trình bày những nội dung chủ yếu Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 98/2003/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và các văn bản triển khai của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Quận đối với 2 nội dung trên.

Trong đó, Nghị quyết 31 đã nêu bật các vấn đề vừa khái quát, vừa đủ rõ về những nhận định, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa XI, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho thời kỳ mới, tạo tiền đề quan trọng cho TPHCM phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết 31 còn được tin tưởng rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM phát triển nhanh, bền vững, mở đường cho thành phố ban hành các chính sách vượt trội, phát huy tính năng động, sáng tạo. Khi thành phố mạnh dạn thí điểm chính sách mang tính đột phá để huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển thì sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư.

Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp quán triệt các văn bản của Quận triển khai Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98 Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp quán triệt các văn bản của Quận triển khai Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98

Đối với Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, Nghị quyết 98/2023/QH15 là một nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của TPHCM. Nghị quyết đã tạo cơ chế, chính sách đặc thù để Thành phố phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, tài chính của cả nước. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Quận đã khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đã ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để quận phát triển trong thời gian tới.

Qua đó, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa nhất là thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập và phát triển quận; xác định tâm thế mới vì sự phát triển của quận nói riêng và thành phố nói chung.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo