Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

330 đảng viên mới tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị

Quang cảnh Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Trong 2 ngày 4, 5/11, tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2023. Tham dự lớp bồi dưỡng có 330 đảng viên dự bị của 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương là: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về Đảng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiên định, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Thuỳ Khánh Vân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc dành cho đảng viên mới được kết nạp; là cơ hội để học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận để đảm bảo điều kiện để xét chuyển đảng viên chính thức theo quy định. Đây là điều kiện cần thiết để các tổ chức cơ sở đảng xem xét, đề nghị công nhận là đảng viên chính thức sau 1 năm rèn luyện, phấn đấu.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo