Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Phát biểu của đồng chí Dương Quang Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015

Kính thưa: - Các đồng chí lão thành cách mạng,

- Các Mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang.

- Đ/c Huỳnh Thị Nhân – UVTW đảng/Phó Bí thư Thành ủy,

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Thành ủy viên/Phó chủ tịch UBND Thành phố,

- Các vị khách mời,

- Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội

Hôm nay Đảng bộ quận Gò Vấp tiến hành tổ chức Đại hội trong không khí cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Chào mừng 65 năm ngày Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2010), kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng long – Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trước hết, Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, Quý vị khách mời, các vị đại biểu và qua các đồng chí xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quận Gò vấp lời thăm hỏi ân cần, lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, trong bồi cảnh tình hình chung của cả nước, Thành phố và Quận nhà có những thuận lợi và khó khăn tác động, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài từ cuối năm 2007 đến nay đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Gò vấp đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đề ra Tôi cơ bản thống nhất với đánh giá của Đảng bộ Quận về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí đã xác định được những tiềm năng, lợi thế của Quận để tập trung khai thác, phát huy tốt nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển địa phương, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 13,89%/năm, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp vẫn ở mức cao 10,35%, các hoạt động thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao 48,7% trong cơ cấu kinh tế của Quận; tuy là Quận đô thị nhưng diện tích đất nông nghiệp vẫn còn xen cài trong khu dân cư (82ha), chủ yếu phát triển ngành nghề truyền thống như cây kiểng, hoa kiểng, bon sai… đã đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao; thu, chi ngân sách hàng năm của quận đạt và vượt chỉ tiêu. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và nhiều công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục – thể thao được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp; đặc biệt, đã nhựa, xi măng hóa đường hẻm đạt trên 90% với phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” làm thay đổi bộ mặt đô thị của quận; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đã nâng từ 25% đầu nhiệm kỳ lên 80%; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, chăm lo cải thiện cuộc sống của người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo đạt kết quả tốt; các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự và địa bàn có tụ điểm phức tạp được kéo giảm và chuyển biến tốt.

Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố; công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận đến phường qua củng cố từng bước được nâng lên; có những giải pháp mang tính đột phá trong tổ chức cán bộ như thi tuyển cán bộ công chức khối phường, thi tuyển cán bộ lãnh đạo…; vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ qua. Điều đáng ghi nhận là thời gian qua, sau những sai phạm phải xử lý kỷ luật và xử lý hình sự đối với một số cán bộ từ Quận đến phường, Quận ủy đã đề ra nhiều biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong bộ máy đảng, chính quyền, tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền, khôi phục niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Quận.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, dự thảo Báo cáo chính trị và Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận cũng đã nhiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại cần khắc phục. Đó là, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao nhưng thiếu bền vững, chưa tương xứng tiềm năng của địa phương; công tác điều chỉnh quy hoạch chung và xây dựng quy hoạch chi tiết còn chậm; cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; việc thực hiện yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế, nhất là lĩnh vực quy hoạch và quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai… Tuy còn những tồn tại, thiếu sót nói trên. Song, những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua cơ bản là to lớn, là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Quận tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy tôi ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Gò vấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí và đại biểu.

Tại Đại hội này, Tôi mong muốn các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân quận nhà cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích đánh giá đúng những thành tựu đạt được, những giải pháp hay, cũng như những tồn tại yếu kém, qua đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thiết thực cho nhiệm kỳ 2010 – 2015; đặc biệt là bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ để chúng ta không “Mất cán bộ” như trước đây.

Về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ X (2010 - 2015), tôi cơ bản thống nhất với nội dung đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định:

Một là, Những nội dung, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị/Nguyên Bí thư Thành ủy tại Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX (2005) vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu liên hệ vào tình hình thực tế của địa phương để tìm ra các giải pháp khả thi nhằm tập trung thực hiện có hiện quả; trong đó để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng và bền vững, Quận cần có các giải pháp để tiếp tục phát triển công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường; đẩy nhanh phát triển thương mại – dịch vụ, chú trọng đầu tư phát triển các khu thương mại tập trung, trung tâm tài chính – ngân hàng, chợ, siêu thị… có giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới và hiện đại hóa công nghệ; kiên quyết không để phát sinh và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm để giữ gìn vệ sinh môi trường; là địa phương đang trong quá trình dô thị hóa nhanh, Quận cần chủ động phối hợp với các sở - ngành chức năng thành phố để khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành, có giải pháp thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu dân cư mới và chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý quy hoạch một cách đồng bộ, kiên quyết xử lý các sai phạm trong xây dựng. Lãnh đạo thành phố đồng tình với chủ trương của Quận về giải tỏa nghĩa trang xen cài trong khu dân cư để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đây là việc làm cần thiết vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, vừa mang tính nhân văn đối với khu dân cư, tuy nhiên cần khai thác, sử dụng có hiệu quả, hợp lý; trong quá trình giải tỏa, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quận cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng tình ủng hộ với ý thức tự nguyện, tự giác, vì lợi ích của mỗi người dân, của cộng đồng và xã hội.

Đối với các chương trình, công trình trọng điểm trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX xác định, đây là những chương trình, công trình có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá để đẩy nhanh tốc độ phát triển của quận. Tôi đề nghị Đại hội cần tiếp tục thảo luận, đề ra các giải pháp thiết thực, đồng thời có cách làm, bước đi cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các chương trình, công trình trọng điểm.

Hai là, cùng với phát triển kinh tế, phát triển đô thị Quận cần có giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện tốt chương trình về an sinh xã hội, giảm nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm; quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các Mẹ Việt nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục – thể thao; quan tâm phát triển văn hóa nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, theo hướng văn minh, chống mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; giữ gìn và phát huy truyền thống hào hùng của nhân dân vùng “Gò môn” năm xưa, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao mức sống và chất lượng sống của người dân trong quận.

Ba là, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các đồng chí cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao cảnh giác với âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, chương trình mục tiêu 3 giảm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, triệt phá tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bốn là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị quận ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, cần có biện pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng nhân rộng điển hình về làm theo tấm gương đạo đức của Bác để đưa Cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng vào đời sống xã hội, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận Đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng cho thế hệ trẻ; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tác chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện các chương trình, đột phá về công tác cán bộ; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, mạnh dạn đề bạt, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ các cương vị chủ chốt các cấp ở địa phương. Đặc biệt chú trọng công tác quản lý cán bộ, đảng viên, vì thời gian qua từ thực tiễn sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo Quận, Phường, Đảng bộ Quận đã rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc, không chỉ riêng của Đảng bộ Gò Vấp mà là bài học chung cho cả Đảng bộ Thành phố, trong đó có bài học về công tác cán bộ; điều đó đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa mới cần tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, kiên quyết thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tập họp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Năm là, cùng với việc thảo luận dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận, tôi đề nghị tại Đại hội này các đồng chí cần đề cao ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Quận nhà, phát huy dân chủ trong việc ứng cử, đề cử, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn theo Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có khả năng lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cấp mình và cấp trên để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ Quận có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để tham dự và đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, việc làm trước, việc làm sau để thực hiện có hiệu quả; đồng thời sớm xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể trong cấp ủy, cho từng cấp, từng ngành; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Quận Gò Vấp sẽ tổ chức thành công Đại hội và quyết tâm chính trị cao trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra.

Cuối cùng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, một lần nữa tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Thông báo