Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VI về tình hình nhiệm vụ trong 5 năm (1991 – 1995)

(Báo cáo của đ/c thay mặt Ban Thường vụ  Quận ủy - Quận Gò Vấp)

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI
 ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ LẦN THỨ V (6/1989 – 1991)

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ V cùng với Nghị quyết của trung ương và Thành phố. Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, trong đó các yếu tố không thuận lợi là rất gay gắt. Trong điều kiện đó Ðảng bộ đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả nhất định trên các lĩnh vực, song cũng còn rất nhiều thiếu sót cần được khắc phục trong thời gian tới.

1. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ:

Trước hết: Sản xuất CN, TTCN là thế mạnh của Quận, nhưng nhịp độ phát triển vài năm gần đây có chậm lại và không đạt được chỉ tiêu do Ðại hội V của Quận đề ra. Tuy vậy, qua những năm đầu tập dượt, cọ xát với nền kinh tế thị trường nhiều cam go và thử thách, nền kinh tế Quận nhà bước đầu đã có những chuyển động tích cực về chất thích ứng với cơ chế mới, phù hợp với xu thế phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần thể hiện qua việc nhiều công ty, xí nghiệp nhất là sản xuất ngoài quốc doanh, từ các nguồn đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư mới 2 năm qua ước khoảng gần 20 tỷ đồng (chưa kể những công ty, xí nghiệp cơ sở chính ngoài Quận về đầu tư các phân xưởng sản xuất tại Quận ta). Các đơn vị kinh tế này đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, sản xuất gắn với thị trường, nâng được chất lượng sản phẩm, chú ý cải tiến mẫu mã, một số sản phẩm đã có khả năng cạnh tranh được với hàng ngoại nhập.

Về thương mại và dịch vụ: Mặc dù nhiều đơn vị còn lúng túng về phương thức hoạt động kinh doanh và mô hình tổ chức quản lý; song tình trạng “lời giả, lỗ thật” đã từng bước được khắc phục, trong đó có nhiều đơn vị đã “trụ” lại được và làm ăn có lãi, bước đầu đã hình thành được những khu thương mại dịch vụ tập trung trên một số tuyến đường trung tâm của Quận thay thế dần mạng lưới các quầy hàng, điểm bán nhỏ, rải rác, kém hiệu quả trước đây.

- Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng rau, diện tích cây bông kiểng, đàn heo và nhất là đàn bò “cái vắt sữa”có phát triển, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình, giải quyết lao động và bước đầu mang tính chất sản xuất hàng hóa.

- Việc thực hiện chương trình đô thị hóa của Quận đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, bước đầu khẳng định chủ trương đô thị hóa của Quận là hoàn toàn đúng hướng, với những phương thức và cách làm sáng tạo như đa dạng hóa nguồn vốn, phần lớn là nguồn vốn trong nhân dân, đã phát huy nhiều thành phần kinh tế tham gia thực hiện chương trình đô thị hóa. Nhiều hạng mục công trình mới, hạ tầng kỹ thuật đã được nâng cấp và xây dựng mới. Bộ mặt chung của Quận từng bước khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi bước đầu thực hiện chủ trương mở cửa, kêu gọi đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và thực hiện chính sách xã hội.

Trong điều kiện khó khăn phức tạp, đã có nhiều cố gắng, trong đó có một số mặt chuyển biến tốt, nhất là phong trào giáo dục liên tục được giữ vững và nâng cao chất lượng dạy và học, toàn Quận đã hoàn thành cơ bản công tác phổ cập giáo dục cấp 1, hoạt động TDTT có nhiều khởi sắc, việc chăm lo các đối tượng chính sách và đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư được quan tâm hơn và có nhiều cách làm tốt, nhiều tấm gương cá nhân và tập thể tận tụy vì cuốc sống của những gia đình neo đơn, khốn quẫn cần được nhân rộng ra, đời sống của một bộ phận dân cư được cải thiện hơn trước.

- Hoạt động của HÐND Quận, Phường nâng dần chất lượng, tính hình thức đã giảm, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu tố đã thành nền nếp. Bộ máy chính quyền phòng, ban, nhất là các Phường đã được sắp xếp tinh giảm một bước thủ tục hành chánh ở nhiều khâu có được cải tiến theo hướng giảm bớt phiền hà cho dân; các ngành thực hiện và bảo vệ pháp luật đã có sự gắn bó hơn trong công việc.

- An ninh chính trị và TTATXH được giữ vững, phong trào quần chúng an ninh tổ quốc, công tác quân sự địa phương và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Hệ thống chính trị từng bước được trưởng thành, dân chủ, XHCN được mở rộng và phát huy hơn, vai trò các cơ quan dân cư được nâng lên, mối quan hệ giữa Ðảng, chính quyền, đoàn thể được gắn bó và ngày càng thể hiện rõ chức năng của từng tổ chức.

- Công tác xây dựng Ðảng được củng cố trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác kiểm tra được quan tâm hơn, truyền thống đoàn kết của Ðảng bộ vượt qua nhiều thử thách tiếp tục được giữ vững.

Tóm lại, có thể nói thành tựu quan trọng nhất của Ðảng bộ trong nhiệm kỳ qua là trong bối cảnh diễn biến phức tạp vẫn giữ vững được tình hình các mặt góp phần vào thắng lợi chung của Thành phố và cả nước.

Bên cạnh những thành tựu đạt được nói trên, trong 2 năm qua đã có những khuyết điểm, tồn tại lớn nổi lên là trong lãnh đạo quản lý kinh tế còn nhiều thiếu sót, sơ hở chậm phát hiện và xử lý một số đơn vị làm ăn thua lỗ, gây hậu quả lớn về kinh tế - xã hội.

- Nền kinh tế của Quận tuy từng bước thích ứng với những cơ sở mới nhưng chuyển biến còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, các điều kiện để phát triển còn chưa ổn định, tiềm năng trong nhân dân chưa được khai thác và phát huy đúng mức, công tác quản lý kinh tế nhiều thành phần còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Mức sống của một bộ phận nhân dân lao động còn thấp, đời sống ngày càng khó khăn gay gắt, nhất là những người mà thu nhập chính dựa vào tiền lương và trợ cấp xã hội.

- Công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị còn buông lỏng nhiều mặt trong khi cơ cấu kinh tế xác định là công nghiệp - nông nghiệp - thương nghiệp và dịch vụ nhưng chưa thực hiện được nhiều, xây dựng nhà ở cho công nhân viên, diện chính sách, điện cho sản xuất còn thiếu nghiêm trọng. Cấp thoát nước và sửa chữa cầu đường còn quá ít so với kiến nghị của nhân dân.

- Trật tự xã hội và mặt trận văn hóa còn nhiều diễn biến phức tạp: công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, kỷ cương pháp luật chưa nghiêm, công tác hóa giá nhà tuy có nhiều tiến bộ nhưng còn nhiều trường hợp phân phối không đúng đối tượng, không công bằng gây bất bình trong CBCNV, trạm y tế và nhà trẻ, mẫu giáo các Phường nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng, số học sinh bỏ học và hiện tượng tái mù chữ vẫn còn nhiều, nhất là ở các Phường nông nghiệp. Số người chưa có công ăn việc làm ngày càng tăng, trong khi đó hoạt động dạy nghề chưa được chú ý đúng mức cả về chính sách ưu tiên phát triển dạy nghề tư nhân, đến việc đầu tư trung tâm dạy nghề của Quận và cơ sở, thiết bị, nội dung, chương trình và cán bộ có chuyên môn để hướng nghiệp cho thanh niên và bộ đội phục viên xuất ngũ. Hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở bị buông lỏng, từ đó hiện tượng văn hóa không lành mạnh còn có chiều hướng phát triển. Nguyên nhân không chỉ do sự thiếu đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất mà chủ yếu là vấn đề phương thức hoạt động và bộ máy chậm được kiện toàn.

- Công tác vận động quần chúng còn nhiều lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động. Ðảng bộ chưa yên tâm với chất lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của một số cơ sở Ðoàn, hội. Chưa quan tâm đúng mức đến công tác vận động tôn giáo, và là lực lượng có tiềm năng lớn về vốn trong thân nhân trong nước và cả ngoài nước, đó là lực lượng có tay nghề chăn nuôi và tiểu thủ công truyền thống, nhanh nhạy tiếp cận nền kinh tế thị trường. Nền nếp những vấn đề quan trọng liên quan thiết thân đến quần chúng nhất thiết phải tham khảo rộng rãi quần chúng nhất là thông qua tập thể BCH và cán bộ cốt cán các đoàn thể và mặt trận chưa được cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp coi trọng, nếu có thì phần lớn là làm hình thức chủ yếu là có mặt cán bộ chủ chốt đoàn thể mặt trận cách làm nặng hành chánh đó cũng là nguyên nhân khiến một số công việc và công trình cụ thể hạn chế kết quả và không được nhân dân đồng tình như việc tự quy định mức thuế của ngành thuế, công trình bô rác Phường 12, chợ Thông Tây Hội, chợ Gò Vấp…

- Trong công tác xây dựng Ðảng: số cơ sở Ðảng và số đảng viên yếu kém, trung bình còn nhiều, chưa thực hiện tốt quy hoạch cán bộ nên tình trạng chắp vá, bị động trong bố trí sắp xếp, sinh hoạt chi bộ nhiều mặt bị buông lỏng cả về nội dung lẫn thời gian, nhiều đảng viên và cả cán bộ lãnh đạo không làm tốt công tác quần chúng.

- Có thể nói, nhiệm kỳ qua lãnh đạo của tập thể BCH Quận Ðảng bộ có sự trưởng thành, nhưng trình độ năng lực lãnh đạo chưa đáp ứng kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, những mặt tồn tại nêu trên và nhất là việc sút giảm của nền kinh tế, nhiều đơn vị kinh tế quốc doanh làm ăn thua lỗ. Tuy yếu tố khách quan rất lớn, nhưng về chủ quan BCH cũng tự thấy có khuyết điểm rất lớn trong lãnh đạo và chỉ đạo.

Từ thực tiễn thành công và chưa thành công của nhiệm kỳ qua có thể bước đầu rút ra những kinh nghiệm là:

Yếu tố quyết định của sự thành công là sự đoàn kết thống nhất ý chí trong toàn Ðảng bộ mà trước hết là trong BCH và Ban Thường vụ Quận ủy. Ðó là sự ổn định chính trị - tiền đề của mọi sự ổn định khác, trong đó ổn định tư tưởng kiên định lập trường là yếu tố đặc biệt quan trọng; là trong lãnh đạo kinh tế xã hội phải tăng cường quản lý Nhà nước chú trọng thông tin, dự báo tình hình, phải có những biện pháp tích cực để khai thác và phát huy mọi tiềm năng và thế mạnh của Quận; đó là Ðảng bộ phải tự chỉnh đốn mình, phải làm trong sạch Ðảng, nâng cao trình độ, tư duy và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Ðảng và phẩm chất năng lực của đảng viên; là phải quan tâm công tác quy hoạch cán bộ và công tác vận động quần chúng, mọi chủ trương việc làm phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của quần chúng.


PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG
 CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG 5 NĂM 1991 – 1995

Bước vào kế hoạch 5 năm 1991 – 1995, Quận Gò Vấp chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn lớn. Đó là những bất lợi chung về tư tưởng và kinh tế xã hội do ảnh hưởng tình hình Liên Xô và Đông Âu, những âm mưu phá hoại XHCN ở nước ta bằng diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc. Thêm vào đó là khó khăn riêng của Quận về tình hình ngân sách, vốn, những tồn đọng cũ v.v… Nhưng cần phải thấy rõ là chúng ta cũng có những thuận lợi rất cơ bản đó là được các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội V thành phố soi đường, đã có những thành tựu về kinh nghiệm bước đầu nhưng rất quý của mấy năm đổi mới, những cơ sở hạ tầng quan trọng đã xây dựng được đang phát huy tác dụng tốt, lại được sự tác động trực tiếp của thành phố lớn trung tâm của cả nước trên nhiều mặt.

Trong đó, thế mạnh cơ bản là con người lao động Gò Vấp cần cù sáng tạo, có truyền thống yêu nước, lực lượng lao động thủ công – TTCN dồi dào, có tay nghề cao, nhiều nhà chăn nuôi giỏi, với hàng trăm nghệ nhân nghề trồng bông kiểng đây là vốn rất quý để phát triển làng hoa kiểng truyền thống của Gò Vấp. Cần đặc biệt nhấn mạnh ưu thế rất lớn của Quận là đất đai, mặt bằng rất thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các công trình dân dụng v.v… Trong đó nổi bật là thế đất hết sức thuận lợi, tạo nên bởi vị trí địa lý giao thông đường bộ và đường thủy của Quận, trong điều kiện các Quận nội thành đang rất thiếu mặt bằng cho yêu cầu phát triển sản xuất, nếu Quận ta có chính sách và cách làm tốt sẽ thu hút được nhiều nhân tài vật lực từ các nơi để vực dậy nền kiểm tra và cả văn hóa xã hội… cho Quận nhà.

Với những thuận lợi, những tiềm năng và thế mạnh của Quận, cộng với sự tác động của Trung ương và Thành phố, nhất định trong 5 năm tới chúng ta có khả năng tạo ra những bước phát triển mới.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã được NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V cụ thể hóa, căn cứ thực trạng của Quận với những khó khăn và thuận lợi nêu trêu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI đã quyết nghị về phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu cơ bản trong 5 năm 1991 – 1995 như sau:

Yêu cầu và phương hướng chung:

- Cùng với Thành phố phấn đấu bảo đảm sự ổn định về chính trị trên cơ sở ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Nhận thức đầy đủ và xuyên suốt quan điểm dựa vào sức mình là chính, phát huy tinh thần tự lực tự cường, nhằm động viên mọi nỗ lực chủ quan của đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đồng thời hết sức coi trọng việc tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và Thành phố, chủ động và mở rộng nguồn đầu tư qua liên kết, liên doanh. Ra sức khắc phục khó khăn phát huy thuận lợi, tiếp tục xây dựng Quận với cơ cấu kinh tế “công – nông – thương nghiệp và dịch vụ” nhằm thực hiện mục tiêu chung của Quận là “trên cơ sở tăng cường phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, khai thác và phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của Quận để tập trung phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước; tiếp tục ra sức thực hiện có hiệu quả chương trình đô thị hóa, tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu để phát triển sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ; nhằm giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho nhân dân lao động và giữ vững an ninh chính trị, thông qua thực tiễn phong trào mà không ngừng xây dựng chính quyền, đoàn thể và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.”

Theo phương hướng yêu cầu chung nói trên, trong thời kỳ 1991 – 1995 Đảng bộ phấn đấu để đạt những mục tiêu tổng hợp sau đây:

- Đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do công tác an ninh quốc phòng đề ra.

- Mức tăng trưởng trong sản xuất CN – TTCN bình quân từ 12 – 15% mỗi năm. Riêng 2 năm 1992 – 1993 từ 10 – 12%, đến năm 1995, sản xuất xuất khẩu chiếm tỷ trọng 20% trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp TTCN, khuyến khích tư nhân khuếch trương kinh doanh, thương mại và dịch vụ ở các chợ và các khu vực trung tâm, phấn đấu sớm xây dựng bến xe An Lộc và nhiều chính sách đòn bẩy để từng bước tổ chức bán buôn ở một vài chợ lớn và khu vực trung tâm của Quận.

- Đến năm 1995 kim ngạch xuất khẩu là 15 triệu USD và nhập khẩu là 13 triệu USD. Trong đó năm 1992 xuất khẩu là 10 triệu USD và 1993 là 12 triệu USD và nhập khẩu là 10 triệu USD.

- Xác định rõ nông nghiệp là 1 thế mạnh quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Quận, tập trung đẩy mạnh phát triển SX nông nghiệp theo hướng coi trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, phấn đấu chuyển từ vùng thương phẩm về rau, cây kiểng, heo, bò sữa trở thành vùng cung cấp giống cho khu vực Thành phố. Trên cơ sở liên kết chặt chẽ với ngành khoa học kỹ thuật của TW và TP để đầu tư KHKT hiện đại, nâng dần tính chất hàng hóa trong SX nông nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chương trình đô thị hóa 1 cách đồng bộ và kiến nghị việc thực hiện chương trình đô thị hóa trở thành một nhiệm vụ chung của Thành phố, gắn quy hoạch Quận với quy hoạch tổng thể của thành phố, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thực hiện chỉnh trang xây dựng mới nhà ở, nhà phố thương nghiệp, dịch vụ và sản xuất thích hợp, theo các trục lộ chính. Nâng cấp và xây dựng mới 100 căn nhà bán cho CNV, diện chính sách và nhân dân lao động.

- Phấn đấu hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,10% vào năm 1995.

- Phấn đấu giải quyết việc làm cho người lao động đến năm 1995 là 19.000 người, trong đó 2 năm 1992 – 1993 là 11.000 người với các biện pháp thích hợp.

- Phấn đấu hàng năm đạt chỉ tiêu huy động học sinh đến lớp là 90% các cháu từ 6 – 14 tuổi, 10% các cháu trong độ tuổi nhà trẻ, 60% các cháu trong độ tuổi mẫu giáo (riêng mẫu giáo 5 tuổi là 80%). Kết quả lên lớp và tốt nghiệp hàng năm đạt loại khá của Thành phố.

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục cấp I và xóa mù chữ trên địa bàn Quận ở mức cao hơn, tiếp tục phổ cập cấp I cho nhân dân và cấp II cho thanh niên.

- Thực hiện cải cách hành chánh nhằm nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị, trước hết là HĐND, UBND và các cơ quan thực hiện, chấp hành pháp luật.

- Tạo sự chuyển biến toàn diện trong công tác VĐQC trên cả 3 mặt: sự lãnh đạo của Đảng và vai trò chính quyền trong công tác VĐQC; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn thể; đổi mới nội dung và phương thức kế hoạch chuyển hóa các địa bàn trọng điểm song song với việc tập trung đầu tư chuyển hóa các địa bàn kinh tế xã hội nhằm tạo cơ sở để làm tốt công tác VĐQC ở những địa bàn này.

- Đến năm 1993 đưa 2/3 chi bộ đường phố thành chi bộ vững mạnh chủ động công tác, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ chi bộ yếu kém xuống dưới 5%, trong đó không có chi, đảng bộ Phường yếu kém. Số chi, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh chiếm 30% và không còn diện yếu kém. Phấn đấu hầu hết đảng viên đều làm tốt công tác VĐQC và quan tâm công tác phát triển Đảng.

- Đến năm 1995 xây dựng được quy hoạch cán bộ và tất cả cán bộ lãnh đạo cốt cán phải qua chương trình trung, cao cấp, tất cả đảng viên đều đạt trình độ phổ thông về lý luận chính trị và tùy theo nhiệm vụ được phân công để bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Một là:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở tiếp tục phân loại sắp xếp lại các công ty XNQD, chú trọng thực hiện các biện pháp giao vốn và bảo toàn vốn, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước, các biện pháp tài chính, tín dụng, thuế,… Tăng cường đổi mới thiết bị hiện đại, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong SX, mở rộng liên doanh liên kết, coi trọng công tác tổ chức cán bộ, mạnh dạn giao quyền chủ động cho Giám đốc và xác định rõ trách nhiệm trong quản lý SXKD, phấn đấu đến cuối năm 1992 cơ bản tách chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế ra khỏi chức năng quản lý SXKD ở tất cả các phòng ban theo kế hoạch chung của Thành phố. Trong điều kiện vốn lưu động tự có của công ty, XN rất ít (8 – 12%) trong khi vốn cố định có khá hơn, đòi hỏi phải coi trọng biện pháp gọi cổ phần (cổ phần hóa) các XN, công ty quốc doanh trước hết là cổ phần hóa trong nội bộ XN, công ty và mở rộng ra bên ngoài để khắc phục tình trạng vốn lưu động quá ít hiện nay (điều này đ/c Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là phải “làm liền tay”). Do đó cần thiết phải sớm tiến hành thí điểm và tiến tới mở rộng hình thức XN, CTy QD cổ phần.

- Từ nay đến cuối năm 1993, cùng với sự hỗ trợ của TP và nhất là bằng nguồn vốn tự tạo của các công ty, XN và các nguồn thu khác của Quận, với biện pháp liên doanh liên kết, QD cổ phần… phấn đấu mỗi công ty, xí nghiệp đều có vốn lưu động có từ 30 – 40% trở lên trong tổng nhu cầu vốn cần thiết.

2. Đối với SX ngoài quốc doanh:

Tiến hành sơ kết công tác phát triển SX ngoài quốc doanh, qua đó mở rộng cuộc vận động ở các Phường, các đối tượng nhân dân có khả năng trong người Hoa, người có vốn nước ngoài, có tay nghề kỹ thuật v.v… Khuyến khích mạnh phát triển sản xuất ngoài quốc doanh dưới nhiều hình thức thích hợp. Đồng thời kiến nghị với trên và trong quyền hạn của Quận có những chính sách đòn bẩy về ưu tiên mặt bằng, thuế, điện, cải tiến thủ tục tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài Quận (kể cả nước ngoài) yên tâm và tin tưởng để đầu tư vốn liếng, kỹ thuật thiết bị nhằm phát triển doanh nghiệp, qua đó có tích lũy và mở rộng SX kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, định kiến, khép kín, gây phiền hà. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý hoạt động SX đúng hướng và đúng pháp luật.

3. Đổi mới SX nông nghiệp:

Hết sức coi trọng phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân trong đó chú trọng giải quyết nhanh việc cấp quyền sử dụng đất cho nông dân và giải quyết tranh chấp ruộng đất, kiến nghị với cấp trên có chính sách ưu đãi cho nông dân vay vốn SX với lãi suất thấp. Khuyến khích và nhân rộng các điển hình hộ nông dân giỏi. Phát triển các Hội chuyên ngành như Hội chăn nuôi bò sữa, Hội những người làm vườn, cây, cá kiểng… Kiến nghị với Trung ương và Thành phố có chính sách khuyến nông nhất là bảo trợ giá đối với SX nông nghiệp, nhất là sản phẩm từ bò sữa. Nhanh chóng liên kết với các ngành nông nghiệp và với các ngành KHKT để trang bị thiết bị hiện đại để chế biến sản phẩm từ sữa bò. Giải quyết đầu ra cho chăn nuôi bò sữa, khắc phục có hiệu quả tình trạng độc quyền hiện nay của nhà máy sữa Thống Nhất, cũng như có kế hoạch nâng công suất, chất lượng chế biến thức ăn gia súc đủ sức cung ứng nhu cầu chăn nuôi trong quận.

4. Tiếp tục thực hiện vận động đa dạng hóa nguồn vốn, phát huy nhiều thành phần kinh tế, thực hiện chương trình đô thị hóa trong đó công ty xây dựng và phát triển nhà đóng vai trò nòng cốt. Hết sức coi trọng chất lượng công trình, chú trọng các công trình trọng điểm, đồng thời vận động thực hiện đô thị hóa ở các Phường từ vận động xi măng hóa các đường hẻm, cải tạo mạng lưới điện, chỉnh trang nhà cửa. Chú trọng đô thị hóa làm thay đổi từng bước bộ mặt các Phường nông thôn và các Phường trọng điểm, khắc phục tình trạng nặng đầu tư kinh doanh nhà ở và xây dựng thương mại dịch vụ, để tập trung mở mang phát triển SX nông nghiệp TTCN, các cơ sở phúc lợi như trường học, y tế… và nhà ở cho CBNV và nhân dân lao động nghèo. Xây dựng tổ chức quản lý trật tự đô thị chuyên trách, trên cơ sở phát động phong trào nhân dân tự giác thực hiện công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị nhất là khu vực quốc phòng, dọc các trục lộ chính, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Hai là:

Phải làm quán triệt các cấp, các ngành những quan điểm và các biện pháp tích cực làm chuyển biến tình hình kinh tế, phải chú trọng khai thác các tiềm năng, khả năng của Quận và tranh thủ các ngành bên trên để chăm lo giải quyết tốt đời sống nhân dân lao động nghèo, thực hiện tốt chính sách lao động thương binh và xã hội nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền. Đa dạng hóa và xã hội hóa việc thực hiện chính sách xã hội với nhiều hình thức như xây dựng các quỹ cứu tế xã hội, quỹ bảo trợ học nghề, quy tụ nhiều ngành, giới, các tổ chức từ thiện. Có kế hoạch phát triển đa dạng hóa các loại hình TDTT, chú trọng tổ chức đời sống văn hóa ở cơ sở và kiện toàn bộ máy tổ chức ngành văn hóa thông tin đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy hoạch lại các nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế một cách hợp lý theo các cụm dân cư, cũng như nhanh chóng đầu tư phát triển công tác dạy nghề trong Quận.

Ba là:

Kiện toàn hệ thống chính trị, chú trọng tăng cường cán bộ có nghiệp vụ, uy tín, nhiệt tình và đổi mới mạnh mẽ vai trò hoạt động của các đoàn thể mặt trận. Xây dựng quy chế làm việc giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể mặt trận để không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, chống tệ nạn quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phải tăng cường thực hiện pháp chế XHCN, kiên quyết lập lại cho bằng được trật tự kỷ cương xã hội hiện đang “xuống cấp” trên địa bàn.

Bốn là:

Để tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân, phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, phải kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực, bố trí lại đội ngũ cán bộ chủ chốt theo tiêu chuẩn là: có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực, có uy tín với quần chúng. Từ nay các cơ sở Đảng phải phân công đảng viên làm công tác VĐQC (chỉ trừ những đ/c bệnh nặng có lý do chính đáng). Đồng thời tiếp tục tiến hành củng cố cơ sở Đảng và chi bộ đường phố để có đủ khả năng tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, kịp thời phát hiện và đưa ra khỏi Đảng và cơ quan Nhà nước, các đoàn thể những người thoái hóa, biến chất.

 

Thông báo