Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Danh sách Ban Thường vụ Quận ủy khoá VI (Nhiệm kỳ 1991 – 1995)

1. Lê Hồng Liêm – Bí thư - Phụ trách chung, xây dựng Đảng và Khối Nội chính.

2. Nguyễn Thông Quang – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Quận.

3. Nguyễn Chí Thanh – UVTV - Chủ tịch HĐND Quận - Thường trực Quận ủy.

4. Trần Thị Thanh Diệu – UVTV – Phó chủ tịch TT. UBND Quận.

5. Trần Văn Điệu – UVTV/ Chủ nhiệm UBKT Quận ủy – Kiêm phụ trách Ban Tuyên huấn.

6. Lê Huy Hoàng – UVTV/ Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.

7. Đào Mạnh Duẩn – UVTV/ Phụ trách Khối Dân vận, Mặt trận Quận.

8. Nguyễn Hoàn Kiếm – UVTV/ Trưởng Công an Quận.

9. Lê Tấn Tùng – UVTV/ Chỉ huy Trưởng Quận đội.

Thông báo